Handreiking voor woonvorm met regie voor familie

Familie-initiatieven zijn al gemeengoed in Duitsland, maar in Nederland nog relatief nieuw. Walter Hamers van de Nijmeegse woningcorporatie Talis pleit al jaren voor een woonvorm voor bewoners met dementie waarbij familie de regie heeft. Met diverse partijen is gewerkt aan een handreiking om corporaties te helpen bij zulke initiatieven. 

‘Wij geloven in een woonvorm voor mensen met dementie waar de familie de regie heeft. Dit past in onze zoektocht naar meer woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis in, waar de behoefte van de bewoners centraal staat. Dit is er één van’, zegt Hamers, bestuursvoorzitter van Talis in de inleiding. Zijn woningcorporatie onderzoekt momenteel of een pand in Wijchen geschikt is voor deze woonvorm.

Hamers heeft eerder gepleit voor een dergelijke woonvorm. Hij deed dit samen met mede-initiatiefnemer van de handreiking Hans Vos, directeur Welzijn van ZZG zorggroep en samenwerkingspartner. Cees van Boven, bestuurder van Woonzorg Nederland, beaamt dat er nieuwe woonvormen nodig zijn. ‘Ik zie en verwacht dat de ouderen van de toekomst zich door een bewuste keuze van hun huisvesting gaan voorbereiden op een situatie waarin zij meer hulp nodig gaan hebben.’ 

De handreiking Familie-initiatieven voor mensen met dementie is bedoeld voor initiatiefnemers en kan corporaties helpen in het proces, op ideeën brengen om mee te werken aan zo'n initiatief of eentje te initiëren zoals Talis heeft gedaan.