Gezond en Veilig Wonen

Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor een veilig en gezond binnenmilieu in hun woningen. Dit gaat bijvoorbeeld om woningventilatie, brandveiligheid en het voorkomen van koolmonoxidevergiftiging. Dit onderwerp biedt daarvoor handvatten. Aedes pleit bovendien voor herziening van het asbeststelsel.  

Experts
Hilde Klapwijk
Hilde Klapwijk
Belangenbehartiger
Remko Zuidema
Remko Zuidema
Adviseur Sectorontwikkeling

Beleid & Regelgeving

Brandveiligheid
Woningventilatie
Veilig bouwen

Handreikingen & instrumenten

Instrumenten asbest
Instrumenten brandveiligheid
Instrumenten CV-ketels
Instrumenten legionellapreventie
Instrumenten vocht en schimmel
Instrumenten veiligheid

In de praktijk

Aanpak vocht en schimmel
Aanpak onveiligheid
Aanpak asbest