Gezond en Veilig Wonen

Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor een veilig en gezond binnenmilieu in hun woningen. Dit gaat bijvoorbeeld om woningventilatie, brandveiligheid en het voorkomen van koolmonoxidevergiftiging. Dit onderwerp biedt daarvoor handvatten. Aedes pleit bovendien voor herziening van het asbeststelsel.  

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Beleid & Regelgeving

Handreikingen & instrumenten

In de praktijk

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 27 feb 2024

Tijdens het stookseizoen is de lucht in woningen vaak ongezond doordat mensen onvoldoende ventileren. Om corporaties...

Nieuws

Nieuws · 11 jan 2024

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in werking getreden. De Bbl is...

Nieuws

Nieuws · 9 nov 2023

De Autoriteit Financiële Markten waarschuwt voor de risico’s van onder andere funderingsschade voor de waarde van...

In sommige woningen kan hinder ontstaan door vocht en schimmel, ook huurders van woningcorporaties hebben hiermee te...

Waar kun je aan deelnemen?

7 mrt
Online evenement
Opdrachtgeverschap en inkoop
12 mrt
14 mrt
BAM Homestudios
De Bouwstroom