Aedes: bewustzijn brandveiligheid verder verbeteren

Nieuws Nieuws · 20 januari 2022
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Zorg dat het bewustzijn over brandveiligheid bij eigenaren van gebouwen hoog blijft en blijf extra alert bij gebouwen met één vluchtroute. Die aanbevelingen deed de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van onderzoek naar de brand in een galerijflat in Arnhem. Aedes heeft per brief laten weten de aanbevelingen ter harte te nemen en woningcorporaties nog beter te ondersteunen bij het brandveilig houden van de woningen.

In een brief van 12 januari 2022 aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft Aedes toegelicht hoe de corporaties extra ondersteuning kunnen krijgen:

Enkelvoudige vluchtroutes

Aedes zal via verschillende bijeenkomsten corporaties informeren over bestaande aanpakken van corporaties bij gebouwen met enkelvoudige vluchtroutes.

Bewustzijn brandveiligheid vergroten

Het brandveiligheidsbewustzijn bij gebouweigenaren moet verbeteren. Aedes kijkt met de leden hoe in de verschillende bedrijfsprocessen (onder andere verhuur van woningen, onderhouden en verbeteren van woningen, gebouw- en wijkbeheer) brandveiligheid bewust wordt opgenomen. Dit geldt specifiek voor de communicatie met bewoners. Aedes organiseert hiervoor een bijeenkomst voor bestuurders en directe medewerkers Brandveiligheid van corporaties.

Kennis en ervaring delen

Daarnaast zal Aedes met andere gebouweigenaren kennis en ervaring delen. Ook wil Aedes het onderwerp brandveiligheid bespreken met onder meer de Woonbond, VNG en Actiz, om het bewustzijn over brandveiligheid verder te vergroten en een risicogerichte en risicogestuurde aanpak mogelijk te maken. Niet eenmalig, maar structureel.