OVV: ‘Verbeter structureel bewustzijn brandveiligheid bij gebouweigenaren’

Nieuws Nieuws · 14 juli 2021
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Zorg dat het bewustzijn over brandveiligheid bij eigenaren van gebouwen hoog blijft. Blijf extra alert bij gebouwen met één vluchtroute. Die aanbevelingen doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan vertegenwoordigers van gebouweigenaren naar aanleiding van onderzoek naar de brand in een galerijflat in Arnhem. Aedes neemt de aanbevelingen in haar richting ter harte en gaat extra inspanningen doen om woningcorporaties te ondersteunen om hun woningen brandveilig te houden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed onderzoek naar aanleiding van de brand in een galerijflat van woningcorporatie Vivare in Arnhem. De Onderzoeksraad constateert dat vluchtroutes in de praktijk niet altijd lang genoeg vrij blijven van rook en vuur en dat branden in zitmeubels en matrassen zich vaak sneller ontwikkelen dan verwacht.

Bewustzijn brandveiligheid

Eigenaren van woongebouwen zijn primair verantwoordelijk voor de brandveiligheid van hun gebouwen. De OVV constateert dat niet alle gebouweigenaren zich er voldoende van bewust zijn tot hoe ver deze verantwoordelijkheid reikt. Er bestaat altijd risico dat de aandacht voor brandveiligheid na incidenten weer afneemt. De Raad wijst op alertheid in de gebruiksfase van een gebouw: de eigenaar moet bij onderhoud en aanpassingen in het gebouw blijven waarborgen dat de brandveiligheid niet afneemt. Eigenaren delen de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid met bewoners en het is belangrijk dat eigenaren en bewoners zich er samen actief nee bezig houden. Zo zijn zij bijvoorbeeld samen verantwoordelijk voor het vrijhouden van de vluchtroutes.

Verbeteren toezicht

Volgens de OVV kunnen ook gemeenten hun rol versterken. Het gemeentelijk toezicht beperkt zich momenteel tot optreden naar aanleiding van meldingen en aanpassingen aan gebouwen waarvoor een vergunning nodig is. De OVV doet daarnaast aan de minister van Binnenlandse Zaken de aanbeveling om het toezicht op brandveiligheid te verbeteren.

Dat alles leidt ertoe dat ‘de Onderzoeksraad onderstreept dat de aandacht voor brandveiligheid bij eigenaren, bewoners en toezichthoudende instanties niet tijdelijk maar structureel ingebed en versterkt moet worden.’

Aanbevelingen voor gebouweigenaren

De onderzoeksraad doet twee aanbevelingen die zich richten op gebouweigenaren en specifiek hun vertegenwoordigers, waaronder Aedes.

  1. Verbeter het brandveiligheidbewustzijn bij gebouweigenaren (uitwisselen kennis en ervaring; bevorderen inventarisaties brandveiligheidsrisico’s; brandveiligheid onderdeel maken van governance en opnemen in prestatieafspraken).
  2. Zorg bij gebouweigenaren voor bijzondere en blijvende alertheid op enkelvoudige vluchtroutes (onderhoud, reparatie en renovatie; dagelijks gebruik; passende voorlichting aan bewoners).

Aedes: ‘Aanbevelingen oppakken’

Aedes neemt de aanbevelingen van de OVV in haar richting ter harte. Brandveiligheid is een aandachtspunt en de branchevereniging ontwikkelde al middelen om woningcorporaties te ondersteunen bij het bewaken van de brandveiligheid van hun woningen, in het bijzonder voor minder redzame bewoners. Woningcorporaties realiseren zich dat er ook op dit gebied extra aandacht nodig is voor bewoners vanuit verschillende culturele achtergronden.

Maar Aedes herkent de overwegingen van de Onderzoeksraad die leiden tot de aanbeveling om extra en structurele aandacht voor brandveiligheid te stimuleren bij corporaties. Aedes pakt de aanbeveling van de OVV op. De branchevereniging zoekt daarvoor ook contact met andere vertegenwoordigers van gebouweigenaren om te kijken of ze elkaar daarbij kunnen ondersteunen.