Aedes: maak vaart met nieuw asbeststelsel

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 19 februari 2020
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Er moet snel een nieuw realistisch en risicogericht asbestbeleid- en stelsel komen, dit stellen Aedes en LTO Nederland in een brief aan de Kamercommissies van Infrastructuur en Waterstaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanleiding voor deze brief zijn debatten in de Tweede Kamer over de Leefomgeving en Gezond en Veilig werken, beide op 20 februari 2020.

In de brief kaarten Aedes en LTO Nederland de volgende punten aan:

 • Nieuw asbestbeleid
  Aedes wil zo snel mogelijk een realistisch en risicogericht asbestbeleid waarbij bescherming en gezondheid van mensen voorop staat. Daarbij moeten wet- en regelgeving in verhouding staan tot de mogelijke risico’s. Nieuw asbestbeleid moet innovatieve werkmethoden stimuleren en een afschaling in risicoklasse voor onder andere asbestdaken en vensterbanken mogelijk maken.
  Aedes en LTO Nederland werken graag mee aan herijking van het asbeststelsel.  
 • VIP
  Een Validatie en Innovatie Punt (VIP) kan nieuwe ontwikkelingen bij asbestsanering stimuleren. Aedes dringt er bij staatssecretaris Van Ark (SZW) op aan dat in VIP geen partijen kunnen deelnemen die belang hebben bij bepaalde innovaties of bij het proces van asbestinventarisatie, -verwijdering en eindbeoordeling.
 • Samenwerkingsverklaring
  Aedes en LTO Nederland hebben besloten de Samenwerkingsverklaring aanpak van asbestdaken niet te tekenen. In de verklaring ontbreekt namelijk een risicogerichte aanpak, ruimte voor innovatie en een verantwoorde regie vanuit de overheid om sanering veilig, betaalbaar en sneller uit te voeren.
 • Compensatie daksanering
  Aedes en LTO Nederland vragen om compensatie van eigenaren die hun dak willen saneren, hiervoor voorbereidingen hebben getroffen, maar geen subsidie kunnen krijgen omdat de regeling is uitgeput.  
 • Onderzoek huidig stelsel
  Aedes heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) opdracht gegeven het huidige asbeststelsel te onderzoeken. De resultaten komen naar verwachting in april 2020.