Eerste stap naar risico gestuurd asbestbeleid

Nieuws Nieuws · 12 juni 2019
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit is niet langer voorbehouden aan mensen in witte pakken. Onderzoek van Aedes toonde aan dat deze beschermingsmaatregelen niet nodig zijn bij het verwijderen van beglazingskit. Daarop besloot de commissie die daarover gaat dat verwijdering van asbestkit voortaan valt onder het laagste veiligheidsregime van risicoklasse 1.

In corporatiecomplexen zijn vaak dezelfde asbesthoudende toepassingen in veelvoud aanwezig. Een daarvan is beglazingskit. Het saneren van kitten in risicoklasse 1 kon tot nog toe alleen nadat per project een onderzoek plaatsvond. 

Risicogericht asbestbeleid

Aedes pleit al lang voor risico gestuurd asbestbeleid en stuurde in 2018 haar visie op het asbeststelsel naar staatssecretaris Van Ark (SZW). Het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit kost corporaties nu onnodig veel tijd en geld. Alleen saneerders in witte pakken met masker en persluchtapparaat mogen dat doen. Het risico dat er asbest vrijkomt is verwaarloosbaar. 

Drie jaar geleden heeft Aedes daarom voor het eerst bij de commissie SCi 547 een verzoek ingediend voor een lagere inschaling van asbesthoudende beglazingskit. Sindsdien heeft de commissie nog veel aanvullend bewijsmateriaal beoordeeld voordat het verzoek is toegekend. Ook voor andere toepassingen met verwaarloosbaar risico, zoals asbestdaken en asbesthoudende vensterbanken, streeft Aedes naar een lagere inschaling.

Voorwaarden

De landelijke afschaling van beglazingskit naar risicoklasse 1 is onder voorwaarden goedgekeurd. De voorwaarden zijn dat het beglazingskit maximaal 5 procent chrysotiel en geen amfibool asbest bevat. Voor het verwijderen is verder een protocol van toepassing dat gedetailleerd de stappen beschrijft die een saneerder dient te volgen.

Achtergrond

Door strenge wetgeving en kostbare procedures is de verhouding tussen kosten en baten van asbestsanering scheef geraakt. Dat stelden twee corporatiebestuurders - Henk Peter Kip van Mitros en Ronald Leushuis van Talis - een hoogleraar, een GGD-manager, een burgemeester en een zorgdirecteur in 2016 al in een pamflet. Zij pleitten toen al voor een pragmatische en nuchtere aanpak van asbestsanering. In 2016 deed Aedes per brief een voorstel voor het oprichten van een landelijke werkgroep van alle betrokken partijen om samen tot een redelijker en daarmee goedkoper asbestbeleid te komen.

Binnen het huidige stelsel is bovendien het de asbestsanerende sector zelf die bepaalt hoe hoog het risico bij de verwijdering moet worden ingeschat. ‘De slager keurt dus in feite zijn eigen vlees’, zegt Aedes-directeur Jeroen Pepers in het NOS Journaal van 27 juni 2018. ‘Hoe hoger het risico, hoe hoger de kosten voor ons en dus de opbrengst voor de asbestsaneerder.’