Aedes: denk mee over funderingsschade

Nieuws Nieuws · 16 april 2024
Expert
Frank Wilschut
Secretaris van het MKW-platform en belangenbehartiger

Veel woningen in Nederland hebben funderingsschade. Een probleem dat naar verwachting de komende jaren alleen maar toeneemt. Deze schade komt bijvoorbeeld door de ligging en de bodem van ons land, het bewust laag houden van het grondwaterpeil en de effecten van klimaatverandering. Tot nu toe is dit probleem grotendeels onopgemerkt gebleven, doordat het letterlijk onder de grond verborgen ligt. Om erger te voorkomen, is nu een grondige aanpak nodig. 

Veel woningcorporaties worden getroffen door funderingsproblematiek. Dit heeft niet alleen financiële, maar ook organisatorische en maatschappelijke gevolgen. Denk hierbij aan het inschatten van risico's, het omgaan met bezorgde bewoners, het vaststellen van de waarde van vastgoed en natuurlijk het voorkomen en herstellen van funderingsschade. De afgelopen jaren is de problematiek verergerd, waardoor niet alleen bekende gebieden zoals binnensteden en veengebieden kwetsbaar zijn geworden, maar ook nieuwe locaties.

Plan van aanpak mét corporaties

Aedes wil woningcorporaties ondersteunen bij de aanpak van funderingsschade door in te zetten op kennisdeling en innovatie, én met de lobby richting het ministerie van BZK en de politiek. Daarbij is de inbreng van corporaties onmisbaar.  

Vanuit Aedes doen we daarom de volgende 2 belangrijke oproepen aan álle corporaties:

  1. Denk mee over sectorontwikkeling
    We zijn op zoek naar corporatiemedewerkers die ervaring hebben met funderingsschade en die een bijdrage willen leveren aan een kennisprogramma voor de benodigde ondersteuning. Meld je aan bij Brigit de Werd-van Herpen, adviseur sectorontwikkeling Vastgoed.
     
  2. Denk mee over de lobby
    We vormen een groep van bestuurders en managers om met elkaar de lobby vast te stellen richting het ministerie en de politiek. Kun je hieraan een bijdrage leveren, meld je dan aan bij Frank Wilschut, belangenbehartiger Gezond en Veilig Wonen.

Jouw inbreng en expertise zijn van grote waarde om dit urgente probleem effectief aan te pakken. Laten we samenwerken aan een duurzame oplossing voor funderingsschade in Nederland.

Aedes heeft in een coalitie van Vereniging Eigen Huis, Verbond van Verzekeraars, Nederlandse Vereniging van Banken en Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) gepleit voor een nationale aanpak van funderingsschade. Als reactie hierop heeft minister De Jonge advies ingewonnen bij de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) over hoe zo'n nationale aanpak eruit zou moeten zien. Dit advies, genaamd Goed gefundeerd (reactie Aedes), gebruikt de Rijksoverheid als basis voor het ontwerp van een nationale aanpak van funderingsschade.