Aedes: funderingsproblematiek mag niet ontaarden in funderingscrisis

Nieuws Nieuws · 19 april 2024
Expert
Frank Wilschut
Secretaris van het MKW-platform en belangenbehartiger

Aedes doet, samen met partners, een oproep om snel concrete actie te ondernemen op de funderingsproblematiek en woningeigenaars niet te laten opdraaien voor de gevolgen van deze problematiek. 

De Tweede Kamer is op woensdagavond 17 april bijgepraat over de funderingsproblematiek. Dat was aanleiding voor een zogenoemde Funderingscoalitie van Vereniging Eigen Huis, Verbond van Verzekeraars, Nederlandse Vereniging van Banken en het Kenniscentrum Aanpak Funderingsschade (KCAF) en Aedes om in een position paper te pleiten voor snelle actie vanuit de Rijksoverheid en de Tweede Kamer.

'We moeten nu voorkomen dat de funderingsproblematiek ontaardt in een funderingscrisis. Nederland kan het zich niet veroorloven om het probleem halfslachtig aan te pakken en de rekening door te schuiven naar de toekomst.'

Advies Rli is basis voor aanpak

De coalitie ziet het advies van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) ‘Goed gefundeerd’ als een belangrijke basis voor een nationale aanpak funderingsschade. Het Rli heeft goed gezien dat alleen kennis verstrekken over de risico’s op funderingsschade niet genoeg is. Getroffen eigenaars moeten ook perspectief hebben op een oplossing. Bijvoorbeeld met ondersteuning voor onderzoek en herstel van schade.

Preventieve maatregelen

Daarnaast moet worden ingezet op het voorkomen van meer schade. Het Rli raadt aan dat waterschappen en gemeenten preventieve plannen ontwikkelen. Dat kan door aanpassing van het waterpeil, maar ook met innovatieve maatregelen, zoals het lokaal reguleren van de waterhoogte. De coalitie benadrukt dat, afhankelijk van de regio of het waterschap, het belang van bewoners bij het beheer van het waterpeil over het algemeen nog onvoldoende aandacht krijgt. 

Redelijke kostenverdeling

Het is voor woningeigenaren zoals corporaties belangrijk dat er een redelijke kostenverdeling komt. Die helpt de aanpak van de funderingsproblematiek op gang te brengen, én is rechtvaardig. Eigenaars waren immers in veel gevallen onbekend met de problematiek en hadden er geen invloed op. Denk aan het bewust laag houden van het waterpeil en de versnelling van de problematiek door klimaatverandering. 

Afwachten is geen optie

De Funderingscoalitie begrijpt dat het demissionaire kabinet terughoudend is met besluiten waaraan zulke grote financiële zitten. Afwachten is echter geen optie, daarvoor zijn de problemen te groot. Het huidige kabinet moet nu al de eerste, concrete stappen zetten voor een nationale aanpak van funderingsproblematiek. De partijen van de Funderingscoalitie bieden daarbij graag de helpende hand.