Eerste Kamer wijst asbestdakenverbod af

Nieuws Nieuws · 4 juni 2019
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Het verbod op asbestdaken per 2025 is van tafel. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat dit moest regelen weggestemd. Een meerderheid van de senatoren is het met Aedes en LTO Nederland eens dat zo’n verbod niet proportioneel is: hoge kosten en geen aantoonbaar gezondheidseffect. 

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) stuurde nog een brief aan de senatoren waarin ze aanbood het asbestdakenverbod pas in 2028 in te voeren, maar een meerderheid in de Eerste Kamer  (VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP) was hier niet door overtuigd en stemde tegen het wetsvoorstel. 

Aedes en LTO Nederland stuurden voor de behandeling van het asbestdakenverbod een brief aan de Eerste Kamerleden. Zij wijzen erop dat naast agrariërs en sociale huurders ook particuliere wooneigenaren door het verbod in financiële en juridische problemen komen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de gezondheidsrisico’s voor bewoners en omwonenden van een asbestdak verwaarloosbaar zijn. Het huidige beleid is volgens de onderzoekers daarom niet realistisch.  

Risicogerichte aanpak nodig

Aedes en LTO Nederland pleiten voor een risicogerichte aanpak van asbest. Als de risico’s verwaarloosbaar zijn, zoals bij asbestdaken, is er geen aanleiding voor een algeheel verbod. Het gebruik van de ‘stoplichtmethode’ kan daarbij een uitkomst zijn:

  • Is het dak slecht en verweerd, dan staat het stoplicht op rood en moet het snel vervangen worden. 
  • Zogenaamde 'oranje' daken kunnen met een coating verduurzaamd worden.
  • Is het dak nog in goede conditie, dan staat het licht op groen en kunnen ze blijven liggen tot ze aan vervanging toe zijn. 

‘Nuchtere afweging’

In aanloop naar het debat in de Eerste Kamer wees professor Ira Helsloot (hoogleraar Besturen van veiligheid) van de Radboud Universiteit Nijmegen erop dat een verbod ‘miljarden kost tegen minieme opbrengsten’. Jan van Willigenburg van het Kennis- en Expertisecentrum Asbest stelde dat de staatssecretaris argumenten voor het verbod door elkaar haalt of onjuist interpreteert.  

De Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) deed een dringend beroep op de Eerste Kamer om een nuchtere afweging te maken. De NVMM vindt dat het beleid doorschiet in dure en verstrekkende maatregelen die nauwelijks effect hebben. 

Vervolg

Aedes zal met LTO Nederland en Vereniging Eigen Huis praten over een alternatief voor de verwijdering van asbestdaken, volgens de stoplichtmethode, en dit bespreken met de staatssecretaris van I&W.