Aedes-handreiking voor aanpak van vocht en schimmel

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

In sommige woningen kan hinder ontstaan door vocht en schimmel, ook huurders van woningcorporaties hebben hiermee te maken. Meestal ontstaat dit door een combinatie van bouwkundige factoren en wijze van bewoning. Aedes ontwikkelde in samenwerking met meerdere partijen een stappenplan en checklist om corporaties te ondersteunen bij de aanpak.

Stappenplan en checklist

De oorzaak van vochthinder is complex. Soms werken woningcorporaties te snel aan een oplossing terwijl de oorzaak nog niet achterhaald is. Om corporaties te helpen bij een adequate aanpak, ontwikkelde Aedes de handreiking Aanpak van vochtproblemen in woningen. Die bestaat uit twee onderdelen:

  • Een stappenplan vanaf melding tot en met controle achteraf, die corporaties kunnen doorlopen.
  • Een checklist met preventieve maatregelen die corporaties kunnen nemen om vochtschade te beperken.

Digitaal

De handreiking is een interactief PDF-document; de afzonderlijke onderdelen linken naar elkaar, maar er wordt ook verwezen naar informatie van andere bronnen. Alle vijf stappen zijn via stroomschema’s in kaart gebracht en worden uitgebreid toegelicht. Onder de stap ‘onderzoek naar oorzaken’ hangen links naar vijf zoekbomen die helpen bij het opsporen van mogelijke oorzaken. De tevens doorklikbare checklist helpt corporaties te inventariseren in welke woningen mogelijk problemen met vocht en schimmel kunnen ontstaan. 

Communicatie

Vocht en schimmel zijn slecht voor de gezondheid. Voor bewoners is het belangrijk dat de corporatie hun melding serieus neemt; dat iemand van de corporatie komt kijken, duidelijk uitlegt hoe het probleem wordt aangepakt en wat de volgende stappen zijn. Ook is het belangrijk om geen technische termen te gebruiken en begrijpelijke instructies te geven. In de handreiking staan verschillende communicatieadviezen.

Deze handreiking kwam tot stand dankzij de actieve inbreng van huurders van Vestia en medewerkers van corporaties Vestia, Havensteder, Haag Wonen, de Alliantie, de Woonbond en GGD Haaglanden.