Protocol voor verwijderen asbesthoudende vensterbanken

Expert
Anne van Stijn
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming

Aedes heeft een protocol laten opstellen voor de werkmethode voor het verwijderen van asbesthoudende vensterbanken. Aanleiding hiervoor is het besluit van de Beoordelingscommissie SCi 547 om Asbestsanering van vensterbanken onder risicoklasse 1 te vallen.

Het protocol is bedoeld voor de verwijdering van asbesthoudende vensterbanken die vallen onder risicoklasse 1 en maximaal vijftien procent chrysotiel bevatten. 

Bij een risicoklasse 1-sanering is er geen sprake van gecertificeerde werkzaamheden. Dat betekent dat iedereen deze sanering mag uitvoeren, zo lang aan de wettelijke vereisten uit het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt voldaan.