Brandveiligheid: goede vluchtroutes en voorkomen brandoverslag

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Woningcorporatie de Alliantie legt bij brandveiligheid de nadruk op veilige vluchtroutes en het voorkomen van brandoverslag. Adviseur Jan Kees Gijsbers vertelt hoe je met vrij eenvoudige ingrepen veel ellende kunt voorkomen.

Bij de Alliantie maakt brandveiligheid onderdeel uit van het algemene veiligheidsbeleid. Dat gaat ook over veilig werken, gevaarlijke stoffen in het vastgoed, zoals asbest en over installatieveiligheid. ‘Wij vinden het belangrijk om brandveiligheid binnen deze context te bekijken’, vertelt Gijsbers. ‘De verschillende onderdelen raken immers aan elkaar. Als een installatie niet goed is, is er risico op oververhitting en dus op brand. Is er asbest in woningen verwerkt, dan moet bij brand de hele straat worden afgezet.’ Door de verschillende onderdelen met elkaar te verbinden, kan de Alliantie de veiligheid voor huurders verbeteren.

Extra aandacht brandveiligheid

Onlangs heeft de Alliantie dit beleid geëvalueerd en herijkt. ‘Met bijvoorbeeld asbest zijn we al een heel eind. Maar brandveiligheid heeft extra aandacht nodig.’ Concreet betekent dat het tegenaan van brandoverslag en aandacht voor de vluchtveiligheid. ‘Als wij een dak of gevel renoveren, kijken we altijd eerst naar de constructie. Is die zodanig dat een brand van de ene woning niét overslaat naar een andere woning? Is de constructie onvoldoende brandveilig, dan wordt die eerst verbeterd.’

Veilige vluchtroutes

Wat betreft vluchtveiligheid gaat het er om dat ieder complex goede vluchtwegen heeft. Nu gebeurt het wel eens dat huurders spullen op de gang of in de centrale hal neerzetten. Die spullen kunnen brandbaar zijn, maar kunnen ook de vluchtweg blokkeren. ‘Het blijft een aandachtspunt, we zijn allemaal mensen’, zegt Gijsbers. In complexen kunnen scootmobiels nog wel eens een gevaar vormen. Ze blokkeren de vluchtroute, en bij het opladen kan brand ontstaan. ‘Wij overleggen met WMO, die beslist of iemand een scootmobiel krijgt en of er een oplaadpunt kan komen in het complex. De brandweer geeft dan vervolgens aan op welke plek dat veilig kan.’

Voorlichting brandveiligheid

De Alliantie werkt veel met voorlichtingsmateriaal, voor zowel medewerkers als huurders. Ook hebben alle medewerkers een workshop van de brandweer gevolgd over brandveiligheid, met bijvoorbeeld video’s waarop je ziet hoe snel een goedkoop bankstel in brand vliegt. ‘Dat maakt wel impact.’ Voor de bewoners organiseert de Alliantie jaarlijks een themaweek met een speciale nieuwsbrief.

Toch gaat het pas leven als er echt iets is gebeurd, merkt Gijsbers. ‘Bij een gewone voorlichtingsavond van de brandweer komt er bijna niemand. Is er net een incident geweest en organiseren wij een bijeenkomst om te vertellen wat er is misgegaan, dan is de zaal afgeladen.’