Kabinet verscherpt norm voor lood

Nieuws Nieuws · 6 juli 2020
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Op advies van de Gezondheidsraad wil het kabinet vanaf 2022 de norm voor lood in drinkwater verlagen van 10 naar 5 microgram per liter, dit staat in de Kamerbrief van 2 juli. Aedes roept woningcorporaties op huurders goed te informeren over loden leidingen en de mogelijke risico’s. Ook ziet Aedes graag dat corporaties zorgvuldig onderzoek doen naar de aanwezigheid van loden leidingen.

Woningen die zijn gebouwd voor 1960 kunnen nog loden leidingen hebben. Dit geeft risico’s voor de gezondheid van met name jonge kinderen. Aedes heeft in het verleden woningcorporaties opgeroepen loden leidingen te verwijderen uit de woningen. Uit een rapport van de Gezondheidsraad (najaar 2019) bleek dat het loodgehalte in bepaalde wijken nog altijd te hoog is. Dit zorgde voor veel onrust bij woningbezitters en huurders.

Loden leidingen actief opsporen

Het kabinet dringt er bij verhuurders op aan loden leidingen actief op te sporen en te verwijderen en niet te wachten tot huurders hierom vragen. Ook vindt het kabinet het wenselijk dat verhuurders bij de aanwezigheid van loden leidingen alternatieven voor drinkwater bieden. Bijvoorbeeld door een tijdelijk tappunt te plaatsen.

Eigenaren, verhuurders , RIVM en GGD hebben een uniforme communicatieboodschap opgesteld over eventuele aanwezigheid van loden leidingen en de risico’s van lood in drinkwater (bijlage 1 van de Kamerbrief). Aedes roept alle corporaties op om hiermee hun huurders goed te informeren. Bij enige twijfel zou een corporatie actief moeten onderzoeken of er nog loden leidingen aanwezig zijn en die vervolgens verwijderen. Aedes adviseert corporaties om op verzoek van huurders een geaccrediteerde watertest uit te voeren om zo ongerustheid weg te nemen.

De zogenoemde risicolocaties waar bijvoorbeeld loden leidingen aanwezig zijn, staan in de Atlas voor de Leefomgeving. Huurders en eigenaren die zorgen hebben over loden leidingen kunnen hier de veiligheid van hun leefomgeving nagaan.