Asbestsanering borstweringspanelen kan veilig én eenvoudig

Nieuws 25 november 2020
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Sanering van asbesthoudende borstweringspanelen kan veel tijd en geld kosten, terwijl het eenvoudiger kan, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Aedes heeft daarom met een aantal corporaties onderzocht of deze saneringswerkzaamheden kunnen worden afgeschaald naar risicoklasse 1. Het verzoek voor deze afschaling ligt nu ter beoordeling bij het nieuwe Validatie- en Innovatiepunt (VIP).

Om data te verzamelen hebben de woningcorporaties De Alliantie, Vecht en omstreken, Woonbron, Lefier en Eigen Haard proeflocaties beschikbaar gesteld. Hier is gemeten in hoeverre saneerders worden blootgesteld aan asbest. Uit de blootstellingsdata blijkt dat volledige sanering van de gevelpanelen kan zonder overschrijding van de grenswaarde. Dat betekent dat saneerders de gevelpanelen veilig onder het regime van risicoklasse 1 kunnen verwijderen. Dat geldt ook voor gevelpanelen in combinatie met asbesthoudende montagekit.

Het rapport bevat een overzichtelijke werkmethodiek, waarin ook de ervaringen van de eerdere validatietrajecten voor de chrysotielhoudende beglazingskit en de vensterbanken zijn verwerkt.

Veiligheid staat voorop

Aedes wil benadrukken dat, ook bij afschaling naar risicoklasse 1, opdrachtgevers betrokken moeten blijven bij de asbestsaneringen. Het rapport biedt diverse instrumenten die opdrachtgevers kunnen gebruiken bij kosteneffectieve én veilige sanering van gevelpanelen, beglazingskit en vensterbanken.

Voordelen

Het kostenverschil tussen een sanering van borstweringspanelen in een buitensanering onder risicoklasse 1 of 2 zal in de praktijk niet heel groot zijn. Wel zijn de wachttijden korter en vervallen de laboratoriumkosten. Zijn de gevelpanelen aan de binnenzijde met glaslatten bevestigd (binnensanering), dan vallen de saneringskosten wel aanzienlijk lager uit. Containment van de saneringslocatie is bij risicoklasse 1 namelijk niet meer nodig.

Het zal enkele maanden duren voordat VIP het verzoek tot afschaling heeft beoordeeld. Tot die tijd valt sanering van borstgevelplaten onder risicoklasse 2.

Meer informatie

Neem contact op met Gerrie van der Breggen.