Brandveiligheid: woningcorporaties moeten alert blijven

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Is er een incident, dan staat brandveiligheid direct hoog op de agenda. Maar hoe zorg je ervoor dat woningcorporaties blijvend aandacht hebben voor brandveiligheid? Kees van Kampen, directeur-bestuurder bij Oosterpoort én voorzitter van de Expertgroep Brandveiligheid: ‘Alert zijn op brandveiligheid moet vanzelfsprekend worden, binnen de hele corporatie.’

‘Brandveiligheid heeft een enorme impact op je organisatie. Bij een brand of een brandgevaarlijke situatie is iedereen in rep en roer. Je hebt snel de neiging met oplossingen te strooien’, vertelt Van Kampen. ‘Terwijl je van tevoren al beleid moet hebben, zodat je weet hoe je moet reageren bij een incident, wie je moet betrekken.’

Bewustzijn brandveiligheid vergroten

Van Kampen realiseert zich dat goed beleid niet alles kan voorkomen, maar je kunt daarmee wel veel vervelende situaties voor zijn of goed afhandelen. ‘Als zich een incident voordoet, zitten lokale politiek en media er bovenop en vragen om een oplossing. Toch moet je ervoor waken niet meteen iets te roepen. Neem brandveiligheid serieus, maar zet niet overhaast iets in gang.’ Door los van incidenten, met bijvoorbeeld experts en de brandweer, te kijken naar de veiligheid in woningen en complexen, kun je gedegen beleid opstellen. ‘Maak iedereen binnen je organisatie bewust van brandveiligheid: van de vastgoedmanagers tot de huismeesters. Juist de medewerkers die bij huurders achter de voordeur komen, spelen een ontzettend belangrijke rol in het signaleren van onveilige situaties.’

Huurders hebben zelf ook grote invloed op een veilige woonomgeving. ‘Uiteraard is de corporatie verantwoordelijk voor veilig vastgoed. Daarnaast moet je bewoners continu bewust maken van hun eigen rol. Gedrag beïnvloeden is een grote uitdaging, maar daar valt veel winst mee te behalen.’

Kennis brandveiligheid delen

Er is al heel veel kennis en ervaring binnen de sector, alleen is die te versnipperd. Met de Expertgroep Brandveiligheid waarin corporaties zijn vertegenwoordigd, wil Van Kampen alle kennis verzamelen en delen. ‘Iedere situatie is anders, zit je in de stad of in een klein dorp, heb je hoogbouw of laagbouw. Maar er zijn altijd goede voorbeelden waaruit je kunt putten bij de ontwikkeling van je beleid.’ Dan gaat het om voorbeelden van preventieve maatregelen, maar ook om handvatten bij crisiscommunicatie voor het geval het toch fout gaat.

De expertgroep kijkt ook naar de regelgeving die er nu ligt of er aankomt en wat die betekent voor de sector. En of er extra lobby nodig is op bepaalde regelgeving. Bijvoorbeeld omdat een regel erg duur is, maar niet per se de veiligheid vergroot.

Regelgericht vs risicogericht

Van Kampen wil dan ook het gesprek aangaan over het maken van afwegingen: ‘We hebben een grote volkshuisvestelijke opgave, we willen veel, iedere maatschappelijke euro moet je dus zo slim mogelijk uitgeven. Dat betekent dat je bij iedere ingreep moet kijken of het misschien anders kan. Kun je een woning verduurzamen en tegelijkertijd brandveiliger maken? Een goedkopere of efficiëntere oplossing hoeft niet minder veilig te zijn. Proportioneel handelen staat daarbij voorop. Ga je uit van de regels of van de mogelijke risico’s?’ Veiligheid staat volgens Van Kampen niet ter discussie, maar corporaties moeten wel nieuwe wegen durven inslaan. En steeds opnieuw de afweging maken tussen regelgericht werken en risicogericht werken. Het wettelijke kader geeft die mogelijkheden, daar moeten corporaties bewuste keuzes in maken.

Meer weten?

Neem contact op met de Expertgroep Brandveiligheid via een van de experts. 

Expert
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger