Loden leidingen? – Volg advies Gezondheidsraad

Nieuws 27 maart 2020
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Een klein deel van de bevolking heeft nog te maken met loden leidingen. Dat levert gezondheidsrisico’s op en daarom zijn maatregelen gewenst, stelt de Gezondheidsraad. Woningcorporaties hebben loden binnenleidingen meestal al vervangen. Aedes adviseert corporaties die nog loden binnenleidingen in woningen hebben deze snel te verwijderen.

Het drinkwater in Nederland is van hoge kwaliteit en veilig om te drinken. Sommige huizen die voor 1960 zijn gebouwd, kunnen nog een loden binnenleiding hebben. De Gezondheidsraad adviseert om resterende loden leidingen te saneren. Naar schatting zijn er nog honderd- tot tweehonderdduizend huizen met loden leidingen.

Gezondheid voorop

Corporaties hebben in het verleden bijna alle loden leidingen vervangen. Toch kunnen er nog loden toevoerleidingen liggen in of onder de vloer. Of er nog loden leidingen zijn, is niet altijd duidelijk, doordat ze niet zichtbaar zijn.

Uiteraard staat de gezondheid van huurders voorop. Aedes adviseert corporaties daarom nog aanwezige loden leidingen op te sporen en te verwijderen. Laat bij twijfel risicogericht onderzoek doen en zonodig geacrrediteerde watertests uitvoeren. Wordt er onverhoopt lood in het drinkwater aangetroffen, neem dan gepaste maatregelen. Wees in ieder geval duidelijk naar de huurder.

Lees meer over