Tweede Kamer stemt voor moties vervolgonderzoek aanpak asbestdaken

Nieuws Nieuws · 12 mei 2021
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Sanering van asbestdaken moet risicogericht met ruimte voor innovatie. De Tweede Kamer heeft dinsdag 11 mei 2021 met ruime meerderheid twee moties hierover aangenomen. Aanleiding voor deze moties was het Blootstellingsonderzoek asbestdaken van Arcadis.

Arcadis heeft onderzocht of de sanering van asbestdaken voortaan standaard kan worden ondergebracht in (de lage) risicoklasse 1. Uit het onderzoek bleek dat er te weinig metingen zijn gedaan om een uitspraak te kunnen doen over afschaling van de risicoklasse. Doordat saneringen niet altijd volgens de protocollen zijn uitgevoerd, komen nieuwe technieken niet goed uit de verf. Aanvullend onderzoek is dus nodig.

De Kamerleden Stoffer (SGP) en Geurts (CDA) hebben daarom twee moties ingediend:

  1. Een oproep om een vervolg te geven aan het blootstellingsonderzoek asbestdaken, zodanig dat de uitkomsten gebruikt kunnen worden voor een risicogerichte en versnelde aanpak van asbestdaken.
  2. Een oproep om vanwege het belang van versnelling van de asbestdakensanering ervoor te zorgen dat de FoamShield-methode en gelijkwaardige methoden op korte termijn breed toegepast kunnen worden.

Aedes, LTO Nederland, VEH en VNG hebben in een gezamenlijk bericht de Kamerleden van de commissie I&W opgeroepen om voor deze moties te stemmen. Het is een mooi resultaat dat een ruime meerderheid van de Kamer hieraan gehoor heeft gegeven en dat deze moties zijn aangenomen.

Innovatieve en risicogerichte sanering van asbestdaken

Aedes dringt al langer aan op een risicogerichte aanpak met ruimte voor innovatie en nieuwe technieken, zodat asbestdaken veilig verwijderd kunnen worden tegen fors lagere kosten. Een nieuwe aanpak zal zeker bijdragen aan de gewenste snelle verwijdering van asbestdaken in Nederland.