Programma van Eisen voor woningventilatie

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Problemen met ventilatiesystemen in woningen kunnen leiden tot gezondheidsklachten van bewoners bijvoorbeeld door het ontstaan van schimmel. Daarom heeft Aedes een nieuw Programma van Eisen (PvE) inclusief handleiding laten ontwikkelen door BBA Binnenmilieu. Dit PvE vervangt  de versie uit 2011.

Eisen van het Bouwbesluit 2012 zijn in het PvE het uitgangspunt, inclusief de aanvullingen tot en met 2020. De onderhoudsadviezen zijn nog aanvullend als voorschriftenset opgenomen, omdat de markt hierop nog onvoldoende inspeelt. Er is een versie zonder en met die onderhoudsadviezen beschikbaar.

De nieuwe eisen zijn als prestatie-eisen geformuleerd waardoor het PvE kon worden teruggebracht tot twee A4 pagina’s. Het PvE is te gebruiken bij nieuwbouw en renovatie en voor zowel balansventilatie als ventilatie via natuurlijke toevoer met mechanische afvoer.

Woningcorporaties kunnen kiezen tussen twee grotendeels gelijke programma’s van eisen voor woningventilatie. Bij RGS-contractvormen (resultaatgericht samenwerken) voldoet meestal de versie zonder voorschriften voor onderhoud. Bij andere contractvormen adviseert Aedes de versie inclusief onderhoudsvoorschriften. De reden daarvoor is dat lang niet alle marktpartijen bij het onderhoud voldoende uitgaan van het belang van de corporatie en de gezondheid van de bewoner.

Het PvE met handleiding is bestemd voor medewerkers van woningcorporaties die als opdrachtgever betrokken zijn bij keuzes voor woningventilatie. Dat zijn bijvoorbeeld planontwikkelaars en medewerkers vastgoedbeheer en -onderhoud. De voorschriften beschrijven daarnaast nadrukkelijk de rol van de bewoner bij regelmatig onderhoud van de installaties.

Nieuwbouw, renovatie en bestaande systemen

Ventilatiesystemen kunnen zorgen voor een goed binnenmilieu in huizen. Dit is alleen maar belangrijker geworden, nu steeds meer mensen thuis werken door de coronacrisis. Een woningcorporatie kan als opdrachtgever voor nieuwbouw- en renovatieprojecten voor een goed ventilatiesysteem kiezen. Het PvE is daarvoor een leidraad en  de corporatie kan deze gebruiken bij opdrachtverlening aan aannemers en installateurs. Daarnaast is het uiteraard zaak om alert te blijven op de kwaliteit van ventilatiesystemen in bestaande complexen, vooral om schimmel te voorkomen.

Lees meer over de aanpak van schimmel en het voorkomen daarvan