Checklist voor betere brandveiligheid bij zelfstandig wonende senioren

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Senioren willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast is ook het beleid van de overheid erop gericht om pas bij een verregaande hulpbehoevendheid te zorgen voor intramurale huisvesting. Dit zorgt voor brandveiligheidsrisico’s in steeds meer woongebouwen. Reden voor Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg om samen met Aedes, ActiZ en Brandweer Nederland een Checklist zelfstandig wonen & brandveiligheid op te stellen. Een hulpmiddel voor gebouwbeheerders om huurwoningen te inspecteren, in het bijzonder voor seniorencomplexen. 

Woningcorporaties willen senioren op een veilige manier langer thuis laten wonen. Het is dan wel belangrijk dat alle wettelijk vereiste brandveiligheidsvoorzieningen op orde zijn. Dit is niet altijd voldoende bij de meer kwetsbare personen. Er zit een zwart gat tussen de Nederlandse brandveiligheidsregelgeving en de praktijk van branden in seniorencomplexen. De regelgeving gaat bij wonen namelijk uit van zelfredzame personen. De veronderstelde mate van zelfredzaamheid is geen vast gegeven bij diverse kwetsbare groepen, zoals  senioren. Dat risico wordt nog versterkt als er sprake is van een clustering van kwetsbare personen, denk aan seniorencomplexen. 

De Checklist zelfstandig wonen & brandveiligheid helpt de gebouwbeheerder om de veiligheidsrisico’s vast te stellen van een gebouw en de bewoners. Als maatregelen wenselijk zijn, draagt de checklist oplossingen aan. Die zijn divers van aard. De woningcorporatie zal samen met de betrokkenen, zoals bewoners (of hun vertegenwoordigers), zorgverleners, gemeente en veiligheidsregio aan de slag gaan om de geconstateerde risico’s te reduceren.

De checklist geeft antwoord op twee vragen:

  • Hoe herken ik situaties waar de brandveiligheid in het geding is en wat zijn de kritische brandveiligheidspunten?
  • Wat zijn de oplossingsrichtingen per geconstateerde risicosituatie?