Vernieuwd protocol voor asbestsanering beglazingskit

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het protocol Sanering van asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1. Het protocol geeft een volledig overzicht van alle veiligheidsaspecten voor risicoklasse-1 saneringen. Het protocol gaat ook in op hoe saneerders moeten omgaan met asbesthoudend afval.

Het nieuwe protocol vervangt de versie van september 2019 en is aangepast aan de hand van reacties en ervaringen uit de praktijk. Het gaat om de volgende toevoegingen of wijzigingen:

  • Een omschrijving waaruit blijkt dat er geen noodzaak is om adembescherming en (wegwerp)overalls te gebruiken.
  • Verduidelijking van de hoofduitgangspunten.
  • Toelichting op het arbeidshygiënisch perspectief.
  • Omschrijving van de te gebruiken asbeststofzuiger.
  • Instructie voor het voorkomen van verspreiding van kit buiten het deel dat wordt gesaneerd.
  • Uitleg over de afvoer van grote stukken beglazing met kitresten.
  • Extra toelichting voor het verkrijgen van de VIHB-registratie voor de afvoer van asbesthoudend afval.
  • Een toelichting op en een voorbeeld van de zogenoemde afval-begeleidingsbrieven.

Met deze wijzigingen kan de uitvoering van asbestsaneringen van chrysotielhoudende beglazingskitten onder risicoklasse 1 op een juiste, verantwoorde manier plaatsvinden.

De risicoklasse-indeling uit de webapplicatie SMA-rt verwijst naar dit protocol. De brancheverenigingen voor glaszetbedrijven, OnderhoudNL en de vakgroep Glas van Bouwend Nederland hebben dit protocol in overleg met Aedes opgesteld.