Challenge houten funderingen van start

Nieuws 8 mei 2023
Experts
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Vier Amsterdamse woningcorporaties en RVO dagen marktpartijen en kennisinstellingen uit om met innovatieve oplossingen te komen voor woningen met houten funderingen. Hoe kan herstel van deze fundering sneller en goedkoper? Hoe kunnen we paalrot of bacterie-aantasting van houten funderingen beter stoppen of voorkomen? Is er een oplossing om tegelijkertijd met funderingsherstel meerwaarde of extra woonruimte te creëren? De beste voorstellen worden toegepast in pilotprojecten van Eigen Haard, de Alliantie, Rochdale en Stadgenoot. 

De corporaties voorzien de komende 20 jaar een enorme funderingsopgave. In Amsterdam is ruime ervaring met de aanpak van houten funderingen in vooroorlogse buurten, maar deze aanpak vraagt veel van de huurders en is een enorme kostenpost voor woningcorporaties. Met de huidige, kostbare aanpak is er bovendien geen vrijheid om extra, betaalbare woningen toe te voegen. Daarom zoeken de corporaties naar manieren die anders, beter en goedkoper zijn en doen een uitvraag in de markt. 

Brede aanpak

Deze marktgerichte innovatie challenge en pilots maken onderdeel uit van een bredere aanpak van de vooroorlogse buurten, die de Amsterdamse corporaties momenteel verkennen. Zij moeten immers verschillende opgaven tegelijkertijd aanpakken. Namelijk zorgen voor beheer en onderhoud van de bestaande woningen, zorgen dat deze woningen toekomstbestendig zijn, zorgen dat er meer woningen komen, bijdragen aan de leefbaarheid van buurten en zorgen dat dit allemaal betaalbaar blijft. De woningcorporaties willen een brede aanpak van het gebied. Daarom zoeken zij actief de samenwerking op met de gemeente Amsterdam, huurders en particuliere eigenaren.

Meedoen aan de challenge?

De Challenge houten funderingen bestaat uit 3 uitdagingen:

  1. Stoppen van schimmel- en bacterieaantasting houten funderingen
  2. Snellere of goedkopere herstelwerkzaamheden houten funderingen
  3. Waarde toevoegen aan sociale huurwoningen

Alle informatie over de onderdelen van de challenge en achtergrondinformatie over de aanpak en verkenning tot nu toe vind je op: challengehoutenfunderingen.nl

Inschrijving voor de challenge loopt tot en met 16 mei 2023.

RVO ondersteunt de innovatie challenge omdat de houten funderingsopgave landelijk is en aansluit bij het innovatie- en verduurzamingsbeleid van het Rijk. 

Lees meer over