Vocht en schimmel

Afspraken aanpak vocht en schimmel

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Een overzicht van de afspraken:

  • De kwaliteit van sociale huurwoningen is over het algemeen goed. Dat neemt niet weg dat ook de corporaties kampen met problemen rond vocht en schimmel en veroudering van de woningen, met soms als gevolg een (grootschalige) renovatie- en herstructureringsbehoefte. Deze opgave moet meegenomen worden met de verduurzamingsopgave.
  • Het is een kerntaak van corporaties om de kwaliteit van hun sociale huurwoningen op peil te houden. Corporaties committeren zich eraan dat er vanaf 2026 geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud (categorie 5 of 6), tenzij er voor deze woningen concrete sloopplannen zijn.
  • Om de kwaliteit, gezondheid en veiligheid van de corporatiewoningen verder te verbeteren, investeren corporaties tot en met 2030 jaarlijks € 200 miljoen extra in woningverbetering, met een focus op een versnelde aanpak van vocht en schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid.

Percentage huishoudens met last van vocht en schimmel gedaald

Corporaties investeren steeds meer in onderhoud en verduurzaming van de woningen. Toch zijn er ook woningen waar nog problemen zijn, zoals vocht en schimmel. De oorzaak daarvan kan in het onderhoud van de woning liggen, in de oorspronkelijke techniek en in het gedrag van de bewoners.

Het is dan ook belangrijk dat corporaties, naast goed onderhoud, hun huurders goed voorlichten over hoe ze vocht en schimmel zo veel mogelijk kunnen tegengaan. En het tegengaan van vocht en schimmel lukt steeds beter. Het percentage huishoudens dat last heeft van vocht en/of schimmel is gedaald van 28% in 2018 naar 24% in 2021. Zo blijkt uit het WoonOnderzoek 2021.

Kijk ook eens bij