Over Aedes

Hoe zit het nu met… vocht en schimmel?

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Schimmel is een veelvoorkomend probleem bij met name oudere woningen. Schimmel is een gevolg van vocht, koude plekken en slechte ventilatie. In ons land hebben zo’n 1,5 miljoen woningen te maken met vocht- en schimmelproblemen. De aanwezigheid van vocht en schimmel in huis kan gezondheidsproblemen veroorzaken.

Vocht en schimmel zijn niet alleen voor de bewoners een probleem; corporaties willen er ook vanaf.

Wat doen corporaties hieraan?

Corporaties willen betaalbare en goede woningen verhuren. Het bestrijden en tegengaan van vocht en schimmel kunnen corporaties niet alleen, dat lukt alleen sámen met de bewoners. 

Corporaties investeren steeds meer in onderhoud en verduurzaming van de woningen. Dat zie je ook terug in de cijfers van de Aedes Benchmark. In de benchmark wordt bijgehouden hoeveel de sector uitgeeft aan onderhoud en investeringen in woningverbetering. Dit noemen we de instandhoudingskosten. De instandhoudingskosten zijn de optelsom van investeringen in woningverbetering, reparatie en onderhoud, mutatieonderhoud en planmatig onderhoud. In de afgelopen jaren is het bedrag dat corporaties hieraan gezamenlijk hebben uitgegeven flink toegenomen. Deze investeringen dragen ook bij aan het verhelpen en voorkomen van problemen met vocht en schimmel.

Kijk ook eens bij

Allereerst moet er gezocht worden naar de oorzaak van vocht en schimmel, en die moet worden aangepakt. Dat kan een lekkage zijn. Bijvoorbeeld een lekke dakgoot of een lek dak. Ook de kozijnen van het raam kunnen kapot zijn. Of een lokale koude plek waar isolatie ontbreekt of waar een luchtlek is. Wanneer de oorzaak bekend is, moet de corporatie eerst herstelwerkzaamheden uitvoeren. Pas daarna kan de schimmel zinvol worden verwijderd en worden de lelijke plekken overgeschilderd. Ook in sloopwoningen is het belangrijk dit te blijven doen, soms met speciale schimmelwerende verf.

De vervolgstap is aan de bewoner. Bewoners kunnen zelf het nodige doen om vocht en schimmel te voorkomen:

  • Zet bij het koken altijd de afzuiger aan, juist door het verbranden van aardgas komt binnen veel vocht vrij.
  • Zet de mechanische ventilatie maximaal aan tijdens het douchen, maak de douche na gebruik goed droog en houd de badkamerdeur tijdens en na het douchen dicht.
  • Ventileer het huis regelmatig, vooral in de slaapkamers en ventileer extra wanneer er nat wasgoed hangt.

Meer informatie

Veel woningcorporaties, gemeenten en GGD's ontwikkelen instrumenten die helpen bij tegengaan van vocht en schimmel in woningen.