Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark biedt corporaties sinds 2014 inzicht in hun prestaties en maakt deze onderling vergelijkbaar. Corporaties leren van elkaar en werken meer samen. Hiermee draagt de benchmark bij aan een efficiëntere corporatiesector die hard werkt aan haar maatschappelijke opgaven. 

Expert
Barend van de Kraats
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Wat houdt de Aedes-benchmark in?

Als je als corporatie inzicht wilt in hoe je het doet in de branche en waar je mogelijk kunt verbeteren, dan kun je meedoen met de Aedes-benchmark! Deze video laat zien wat de benchmark inhoudt, hoe je deze gebruikt en uiteraard wat het corporaties oplevert.

→ Bekijk ook de prestatievelden-video's

Wist je dat?

Corporaties investeren steeds meer in leefbaarheid, zo blijkt uit de Aedes-benchmark 2021. In de sector is het aantal fte totaal in 2020 met 579 gestegen. Leefbaarheid hoort tot de hardst gestegen functiegroepen. Samen met nieuwbouw en projecten is leefbaarheid goed voor 66% van deze stijging.

Staafdiagram die het aantal FTE's in de hele sector laat zien van 2017 tot 2020 en in een aparte diagram de hardst gestegen functiegroepen: Leefbaarheid en Nieuwbouw en projecten

De belangrijkste resultaten in 1 overzicht

Het Aedes-datacentrum geeft in 1 overzicht de belangrijkste uitkomsten van de Aedes-benchmark van jouw corporatie ten opzichte van het landelijk beeld en referentiegroepen. 

Screenshot van Aedes-datacentrum

Doe mee in onze community