Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark biedt corporaties sinds 2014 inzicht in hun prestaties en maakt deze onderling vergelijkbaar. Corporaties leren van elkaar en werken meer samen. Hiermee draagt de benchmark bij aan een efficiëntere corporatiesector die hard werkt aan haar maatschappelijke opgaven. 

Expert
Vernon Daal
Vernon Daal
Programmaleider Aedes-benchmark

Wat houdt de Aedes-benchmark in?

Als je als corporatie inzicht wilt in hoe je het doet in de branche en waar je mogelijk kunt verbeteren, dan kun je meedoen met de Aedes-benchmark! Deze video laat zien wat de benchmark inhoudt, hoe je deze gebruikt en uiteraard wat het corporaties oplevert.

Wist je dat?

Woningcorporaties bouwden in 2020 15.199 nieuwe woningen. Dat is 14% meer dan in 2019. De kosten om een huis te bouwen namen met 13% toe in vergelijking met het jaar ervoor. Corporaties hebben de ambitie om de woningbouwproductie de komende jaren fors verder te verhogen.

Infographic van de Aedes-benchmark die aantal verhuureenheden nieuwbouw en de stichtingskosten laat zien

De belangrijkste resultaten in 1 overzicht

Het Aedes-datacentrum geeft in 1 overzicht de belangrijkste uitkomsten van de Aedes-benchmark van jouw corporatie ten opzichte van het landelijk beeld en referentiegroepen. 

Screenshot van Aedes-datacentrum

Doe mee in onze community