Aedes-benchmark

Benchmark maakt prestaties inzichtelijk en vergelijkbaar

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Aedes ondersteunt woningcorporaties om hun werk efficiënt en effectief te doen. Daarbij hoort bijvoorbeeld een gezonde bedrijfsvoering en een duurzaam verdienmodel. Daarom voeren we sinds 2014 jaarlijks de Aedes-benchmark uit. Deze maakt de prestaties van corporaties duidelijk en onderling vergelijkbaar. Zo kunnen corporaties steeds verder verbeteren. Ook draagt de Aedes-benchmark bij aan de transparantie van de corporatiesector.

Aanpak

Samen met corporaties en de belangrijkste belanghebbende partijen (huurders, gemeenten, ministerie van BZK, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Autoriteit woningcorporaties), is bepaald welke prestaties we meten in de Aedes-benchmark. Het doel, efficiënte en effectieve woningcorporaties, gaat bijvoorbeeld over een gezonde bedrijfsvoering, bedrijfslasten en klantvriendelijke dienstverlening. Dus dat zijn zaken die terugkomen in de 5 prestatievelden van de benchmark. Deelname aan de Aedes-benchmark is niet verplicht. Corporaties doen op vrijwillige basis mee. Aedes is er trots op dat bijna alle corporaties meewerken aan de benchmark: 274 in 2020. Zij vertegenwoordigen 97% van alle sociale huurwoningen.

Leren van de Aedes-benchmark

Op 3 manieren zetten we de Aedes-benchmark in voor verbetering.

Rapportage

De analyse van de resultaten bundelen we in de (online) Aedes-benchmarkrapportage. Daarin zijn de gemiddelde scores van de branche én die van de individuele corporaties te zien. We presenteren deze resultaten tijdens het verenigingscongres in november en delen ze met deelnemende corporaties en de pers.

Benchlearning en Benchaction

Corporatiemedewerkers kunnen de scores van hun corporatie vergelijken met die van andere corporaties. Dit geeft handvatten om hun prestaties te verbeteren. Om corporaties daarbij op weg te helpen, organiseert Aedes een uitgebreid (online) benchlearningprogramma. Corporaties geven elkaar daarbij inzicht in ‘het verhaal achter de cijfers’.

Datacentrum

Het Aedes-datacentrum is de online benchmarktool voor woningcorporaties. Het dashboard maakt de benchmarkresultaten eenvoudig toegankelijk voor corporaties. Bovendien zijn er uit diverse bronnen aanvullende cijfers te vinden over de corporatiesector.

Verder inzicht in prestaties

Naast de Aedes-benchmark is er ook de visitatie die inzicht geeft in de prestaties van corporaties. Woningcorporaties zijn volgens de Woningwet verplicht om zich eens per vier jaar te laten visiteren door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Zij verantwoorden zich hiermee over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijke prestaties.