Toezicht en visitatie

Woningcorporaties hebben te maken met zowel extern als intern toezicht. Dat is van wezenlijk belang voor hun functioneren. Daarnaast zijn leden van Aedes verplicht zich eens per 4 jaar te laten visiteren. Zij verantwoorden zich hiermee over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren.

Experts
Jeff van As
Belangenbehartiger
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 8 feb 2024

De maatschappij vraagt om verantwoording over het maatschappelijk presteren van organisaties. Een manier om hier...

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) lanceerde de VTW Digimeter. Met deze online...

Corporaties werken vaak samen in een web van maatschappelijke partners (van zorg tot gemeente) om bewoners een...

Nieuws

Nieuws · 27 mei 2022

Met die onderzoekvraag van de Raad van Commissarissen van Woonwaarts ging trainee Nabil el Malki aan de slag. Dit...