Toezicht en visitatie

Woningcorporaties hebben te maken met zowel extern als intern toezicht. Dat is van wezenlijk belang voor hun functioneren. Daarnaast zijn leden van Aedes verplicht zich eens per 4 jaar te laten visiteren. Zij verantwoorden zich hiermee over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren.

Experts
Jeff van As
Belangenbehartiger
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Wat speelt er?

Corporaties werken vaak samen in een web van maatschappelijke partners (van zorg tot gemeente) om bewoners een...

Nieuws

Nieuws · 27 mei 2022

Met die onderzoekvraag van de Raad van Commissarissen van Woonwaarts ging trainee Nabil el Malki aan de slag. Dit...

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben hun gezamenlijk ...

Nieuws

Nieuws · 28 feb 2022

De sociale huurwoningmarkt is vastgelopen, voor mensen met lage inkomens komen steeds minder woningen beschikbaar en...