Toezicht en visitatie

Woningcorporaties hebben te maken met zowel extern als intern toezicht. Dat is van wezenlijk belang voor hun functioneren. Daarnaast zijn leden van Aedes verplicht zich eens per 4 jaar te laten visiteren. Zij verantwoorden zich hiermee over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren.

Experts
Jeff van As
Jeff van As
Belangenbehartiger
Barbara Mossinkoff
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris