Corporaties vallen onder registratieplicht UBO

Als de Eerste Kamer akkoord gaat, zijn ondernemingen vanaf het voorjaar van 2020 verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register (ultimate beneficial owner) in te schrijven. Dat geldt ook voor corporaties. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ultimate beneficial owner oftewel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de eigenaar of de persoon die de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Denk aan personen die direct of indirect meer dan 25 procent van de stemmen kan uitoefenen bij besluitvorming over bijvoorbeeld wijziging van de statuten.

Voor wie geldt dit?

Toegelaten instellingen vallen onder de verplichting om hun UBO(’s) te laten opnemen in het UBO-register. Directeur-bestuurders van woningcorporaties moeten zich dus laten vermelden in het register.​ Heeft een corporatie meerdere bestuurders, dan zijn zij ieder UBO.

Voor Vereniging van Eigenaren geldt deze registratieplicht niet.​

Wanneer kan ik inschrijven?

Het kabinet wil het nieuwe register in het voorjaar van 2020 laten ingaan. Het parlement heeft het wetsvoorstel waarmee het UBO-register in Nederland verplicht wordt nog niet goedgekeurd. Bij goedkeuring geldt de UBO-registratieplicht vanaf de ingangsdatum van de wet. Organisaties die op die datum ingeschreven staan in het Handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO's in te schrijven.

Inschrijven van UBO’s is kosteloos. De tekenbevoegden binnen je organisatie - die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister - gaan ook UBO’s inschrijven.

Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.