Aw en WSW publiceren gezamenlijk beoordelingskader

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben hun gezamenlijk beoordelingskader voor corporaties gepubliceerd. In een stuurgroep en in werkgroepen hebben Aedes en corporaties meegekeken en getoetst.

De Aw en WSW werken intensiever samen voor een efficiënter en effectiever toezicht op de corporatiesector. Aedes ziet het als een positieve ontwikkeling dat de afstemming tussen Aw en WSW heeft geleid tot dit gezamenlijk beoordelingskader. Samenwerking voorkomt dubbel werk, waardoor de administratieve lasten voor corporaties verminderen. Aedes vraagt wel aandacht voor mogelijke kwesties rond de uitvoering en de praktische werkwijze van dit kader. 

Uitgangspunten van het beoordelingskader zijn:

  • Aw en WSW bekijken corporaties door één bril
  • Aw en WSW gebruiken dezelfde taal en definities
  • De beoordeling is consistent
  • Het normenkader is eenduidig

Het beoordelingskader geldt sinds 1 januari 2019.