Aw en WSW publiceren financieel kader woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) publiceren het financieel kader met ratio’s en grenswaarden. Deze zijn per direct van toepassing. Het kader is onderdeel van het project Verticaal Toezicht.

In een bestuurlijke brief lichten de beide instanties de achtergrond toe van de definities van de ratio’s en de bijbehorende grenswaarden. Daarin staat dat de normering van de Loan to value (LTV) wordt verruimd voor de DAEB-tak (Diensten uit Algemeen en Economisch Belang) en geconsolideerd van 75 naar 85 procent. Hierdoor kunnen corporaties meer geborgde financiering aantrekken en zullen de kasstromen (ICR-ratio) eerder knellend worden. De discontinuïteitsratio’s (Dekkingsratio en Onderpandratio) wijzigen als volgt:

  • de toevoeging van de onderpandratio
  • de toevoeging van marktwaarde van leningen

Gevolg is wel dat de fluctuatie van deze discontinuïteitsratio's toeneemt, door wijzigingen van externe factoren, zoals de rentestand en ontwikkeling van de marktwaarde van het bezit. De consequentie kan zijn dat corporaties uit veiligheid extra marges gaan aanhouden om deze schommelingen te kunnen opvangen.

In de bijlage ‘berekeningswijze ratio's Aw en WSW’ staan de definities van de ratio’s op detailniveau. U kunt dit als hulpmiddel gebruiken voor het bepalen van uw eigen uitkomsten.

De Aw en WSW gaan de definities en grenswaarden regelmatig evalueren om in de toekomst actief in te kunnen spelen op mogelijke ontwikkelingen in het financieel toezicht. Aedes was betrokken bij de totstandkoming van het financieel kader via een klankbordgroep.