Aedes en WSW maken met woningcorporaties een model voor ESG-rapportage

Nieuws Nieuws · 8 februari 2024
Expert
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger

De maatschappij vraagt om verantwoording over het maatschappelijk presteren van organisaties. Een manier om hier invulling aan te geven is via een ESG-rapportage. Hoewel die niet verplicht is voor woningcorporaties, zien we dat een groeiend aantal van hen ermee aan de slag wil. Daarnaast is zo’n rapportage wel verplicht voor financiers en dat leidt tot informatieverzoeken. Daarom gaan Aedes en het WSW samen met een aantal corporaties een model rapportage opstellen, toegespitst op corporaties. 

Wat is een ESG-rapportage?

ESG staat voor Environment, Social en Governance. Een ESG-rapportage richt zich op de maatschappelijke effecten van een organisatie die je niet terugvindt in de financiële cijfers. Er is wetgeving gericht op ESG-rapportages, zoals de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) uit 2021. Een ESG-rapportage is echter niet verplicht voor woningcorporaties. Wel blijkt dat bijvoorbeeld banken, die een rapportageverplichting hebben, behoefte hebben aan extra informatie van corporaties. Ook accountants vragen daar steeds vaker naar.

ESG-rapportage voor woningcorporaties

Hoewel het dus geen verplichting is, wil een aantal woningcorporaties voortaan een ESG-rapportage gaan maken. Aedes gaat samen met hen een raamwerk voor zo’n rapportage opstellen, zodat corporaties niet allemaal hetzelfde wiel hoeven uit te vinden. Daarbij wordt ook het WSW betrokken, zodat er een koppeling wordt gelegd met het perspectief en de informatiebehoefte van financiers. 

Doel is om de doelen (en daarmee de informatiebehoefte) die corporaties met een ESG-rapportage hebben, af te stemmen op de informatiebehoefte van financiers. Resultaat is dan een gedragen en uniforme standaard voor corporaties en financiers. Aandachtspunt is uiteraard dat de rapportage zo min mogelijk extra administratieve lasten met zich meebrengt. Dat kan bijvoorbeeld door rapportages rechtstreeks uit de Aedes-benchmark te genereren. 

Meedenken en meewerken aan de standaard?

Aedes gaat met corporaties aan de slag met het raamwerk voor een ESG-rapportage. Corporaties die hier graag aan meewerken, kunnen zich melden bij Aedes. In het bijzonder nodigen we ook middelgrote en kleinere corporaties uit, vanuit het perspectief van het voorkomen van extra administratieve lasten. Corporaties kunnen zich bij Aedes melden via Annique Verkoeijen-Bruin: [email protected].