Digimeter: online tool voor digitale volwassenheid RvC’s en corporaties

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) lanceerde de VTW Digimeter. Met deze online tool kunnen raden van commissarissen (RvC’s) en directeur-bestuurders de digitale volwassenheid van de RvC en die van hun corporatie bepalen, door blinde vlekken op het gebied van digitalisering op te sporen.

Digitalisering en informatisering zijn onlosmakelijke onderdelen van ons leven en de ontwikkelingen gaan steeds verder.
Bronia Vermaas-van de Bilt
directeur van de VTW

De Digimeter bevat 30 stellingen verdeeld over 6 digitale thema's: innovatie, beveiliging, privacy, ethiek, leiderschap, data, beheersing en vaardigheid. Door deze stellingen te beantwoorden krijgen commissarissen en bestuurders inzicht in hun digitale volwassenheid.

Laagdrempelig

De Digimeter is laagdrempelig: het kost maximaal 10 minuten om in te vullen en de vragen zijn ook te begrijpen voor commissarissen en bestuurders met weinig kennis over digitale ontwikkelingen.

Na het invullen ontvangt de gebruiker een rapport met spindiagram om de digitale volwassenheid van de RvC en de corporatie te vergelijken met andere corporaties. Een basis voor het gesprek over digitalisering  binnen de RvC en met de bestuurder.

Blinde vlekken opsporen

Het doel van de Digimeter is om meer aandacht voor digitalisering en innovatie binnen RvC's te bewerkstelligen. Volgens Marco Derksen, commissaris bij de Woonmensen in Apeldoorn en lid van de VTW-werkgroep Digitalisering, moeten deze thema's minimaal 1 keer per jaar op de agenda staan.

We zien langzaam een kentering, met meer aandacht voor digitalisering in RvC's. Zeker toen een aantal corporaties werd gehackt. Maar er zijn nog steeds blinde vlekken, zowel wat betreft risico's als kansen.
Marco Derksen
lid van de VTW-werkgroep Digitalisering

De VTW Digimeter is ontwikkeld door de werkgroep Digitalisering van de VTW.