Aw houdt rekening met Veegwet bij toezicht

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt in haar toezicht al vanaf 1 januari 2017 rekening met bepalingen in de Veegwet Wonen, die formeel per 1 juli 2017 in werking treden. Dat meldt de Aw op haar website. Zo blijft het voor met name kleinere corporaties mogelijk om onderling specialistisch personeel te delen.

Het gaat om activiteiten die corporaties mochten verrichten voor 1 juli 2015, die daarna verboden werden en die weer worden toegestaan per 1 juli 2017. De Aw legt corporaties voor deze activiteiten in de eerste helft van 2017 geen straffen op. 

Aandringen Aedes

De Veegwet Wonen repareert een aantal omissies en tekortkomingen in de Woningwet. De reparaties leiden mogelijk tot nog een aantal extra aanpassingen in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Aedes zet zich voortdurend in voor werkbare (tussen)oplossingen voor woningcorporaties.