Autoriteit woningcorporaties wijzigt financiële parameters

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) wijzigt de parameters voor de inflatie en de onderhouds- en beheerkosten vanaf begrotingsjaar 2021. Ook wijzigt de Aw de disconteringsvoet vanaf begrotingsjaar 2016. Dit zijn de uitkomsten van overleg met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat eerder al de nieuwe parameters bekendmaakte.

De Aw gebruikt deze parameters bij het financiële toezicht op woningcorporaties. De Aw hanteert vanaf 2021 voor de inflatie en onderhouds- en beheerkosten dezelfde parameters als het WSW. Voor de jaren 2016-2020 kunnen de parameters die de Aw en het WSW gebruiken nog van elkaar verschillen. De Aw gebruikt dan namelijk een stijgingsfactor van de parameters die voor alle corporaties gelijk is. Het WSW gebruikt voor 2016-2020 de parameters van de corporaties zelf.

De nieuwe parameters zijn:
• 2 procent huurstijging vanaf begrotingsjaar 2021 (was al 2 procent)
• 2,5 procent stijging van de onderhouds- en beheerkosten vanaf 2021 (was 3 procent)
• een disconteringsfactor van 5 procent vanaf 2016