Aedes-benchmark

Hoe benut ik de benchmark als corporatie?

Expert
Kathalijne van den Brekel
Adviseur Mens & Organisatie

Presentatie resultaten Aedes-benchmark

Ieder jaar presenteert Aedes de benchmarkresultaten in de vorm van webinars of, als het mogelijk is, fysiek. Tijdens het startwebinar komen de resultaten van 5 prestatievelden en de verdieping nieuwbouw aan bod. Je hoort wat er opvalt en welke trends te onderscheiden zijn. Daarna volgen er 6 aparte webinars over de 5 prestatievelden en de verdieping nieuwbouw. Er is bij alle sessies altijd veel ruimte voor het stellen van vragen.

Benchlearning en benchaction

Op basis van de Aedes-benchmark biedt Aedes een benchlearningprogramma aan. Tijdens regionale benchlearningsessies gaan professionals van woningcorporaties in gesprek met collega’s van andere corporaties uit de regio over de benchmarkresultaten.

Ook organiseert Aedes benchactionsessies in de vorm van online masterclasses.

Een overzicht van alle benchlearning- en benchactionsessies vind je bij de activiteiten.

Gedetailleerde analyses met het Aedes-datacentrum

De Aedes-benchmark geeft informatie op hoofdlijnen. Met het speciale dashboard in het Aedes-datacentrum kun je op toegankelijke manier de resultaten van jouw corporatie bekijken en analyseren. Dit dashboard vormt een goede basis voor gesprekken binnen de corporatie en met stakeholders. In het Aedes-datacentrum zijn alle onderliggende cijfers en verklarende variabelen van de Aedes-benchmark opgenomen. Daarnaast zijn ook gegevens uit andere bronnen en onderzoeken opgenomen.

Benchlearning

Op basis van de Aedes-benchmark biedt Aedes komend voorjaar een benchlearningprogramma aan. Woningcorporaties gaan hier met andere corporaties uit de regio het gesprek aan over de benchmarkresultaten. Een overzicht van alle benchlearningsessies vind je bij de activiteiten.

Basis voor gesprek

De benchmark geeft inzicht in uw prestaties. De benchmarkresultaten bieden een startpunt voor een gesprek met toezichthouders en belanghebbende partijen. Sommige corporaties maken met hen concrete prestatieafspraken over de benchmarkresultaten.