Toelichting op de resultaten per prestatieveld

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Het Aedes-benchmarkmodel maakt de belangrijkste prestaties en kosten van woningcorporaties inzichtelijk. Hiervoor zijn de volgende 5 prestatievelden ontwikkeld.

  1. Huurdersoordeel gaat over de tevredenheid van huurders over een aantal primaire corporatieprocessen (betrekken en verlaten van een woning en reparatieverzoeken).
  2. Bedrijfslasten gaat over de kosten (personeel, kantoor, ICT) die corporaties maken om hun doelen te behalen. Hierbij gaat het alleen om kosten die corporaties daadwerkelijk kunnen beïnvloeden.
  3. Duurzaamheid gaat in op de energielabelwaarde en de CO2-uitstoot.
  4. Onderhoud en verbetering gaat over de kosten en investeringen van corporaties om de woningen te onderhouden en verbeteren. Dit wordt afgezet tegenover de door de huurder ervaren woningkwaliteit en de technische woningkwaliteit.
  5. Beschikbaarheid en betaalbaarheid gaat om de maatschappelijke prestatie die een corporatie levert om betaalbare woningen aan te bieden.

De verdieping Nieuwbouw gaat over de kwaliteit van gerealiseerde nieuwbouwwoningen.

Aedes introduceert in 2023 een verdieping Leefbaarheid in de benchmark. Er is namelijk meer behoefte om te weten hoe huurders hun omgeving waarderen en hoe zij de rol van de corporatie daarbij zien. Want corporaties willen een betere balans tussen inzet op ‘mens, stenen en geld’.

Benchmarkmodel

Hieronder ziet u een schematische weergave van de 5 prestatievelden in het benchmarkmodel 2023. Als u op de afbeelding klikt, ziet u een grotere weergave.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.