Aedes-benchmark

Toelichting op het prestatieveld Huurdersoordeel

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Datalek en metingen huurdersoordeel

Eind maart was er een datalek in interview software wat zorgde voor de nodige onrust. Sommige corporaties wilden daarom een korte stop inlassen in de metingen van het huurdersoordeel. Uiteraard begrijpen we de zorgen en hebben gekeken of een korte stop mogelijk is zonder zwaarwegende gevolgen voor de Aedes-benchmark. Daaruit bleek dat een korte meetstop mogelijk was als deze maximaal 1 maand is, en er voldaan blijft worden aan het criterium van zes maanden meten waarvan minimaal 5 in het nieuwe jaar. Aedes heeft dit met positief advies voorgelegd aan de Commissie Kwaliteitsverklaringen.

Voor het verzamelen van het huurdersoordeel maken woningcorporaties veelal gebruik van externe onderzoeksbureaus of voeren zij in enkele gevallen zelf onderzoek uit. Om de huurdersoordelen van de verschillende corporaties te vergelijken, heeft Aedes vooraf standaardvragen opgesteld. Meer informatie hierover vindt u in het Aedes-datacentrum.

Een onafhankelijke commissie toetst of de aangeleverde onderzoeken en onderzoeksgegevens voldoen aan de validatiecriteria die Aedes heeft geformuleerd. Vanaf 2021 voert Toetsingsbureau KCC een diepgaandere toets op naleving van de validatiecriteria uit bij een deel van de onderzoeksbureaus en zelf metende corporaties.

Toelichting op de benchmarkresultaten voor prestatieveld Huurdersoordeel

Indicator Beschrijving Databron Meetperiode
Nieuwe huurders Oordeel (rapportcijfer) van huurders over de dienstverlening bij het betrekken van de woning Onderzoek door een door de corporatie ingehuurd onderzoeksbureau of door de corporatie zelf uitgevoerd onderzoek. September 2022 t/m juli 2023
Huurders met reparatieverzoek Oordeel (rapportcijfer) van huurders over de dienstverlening bij reparaties
Vertrokken huurders Oordeel (rapportcijfer) van huurders over de dienstverlening bij het vertrekken uit de woning

Uitvoeren huurdersonderzoek

Het huurdersonderzoek kunnen corporaties zelf uitvoeren of daarvoor gebruikmaken van externe onderzoeksbureaus.