Aedes-benchmark

Toelichting op het prestatieveld Huurdersoordeel

Expert
Vernon Daal
Vernon Daal
Programmaleider Aedes-benchmark

Voor het verzamelen van het huurdersoordeel maken woningcorporaties veelal gebruik van externe onderzoeksbureaus of voeren zij in enkele gevallen zelf onderzoek uit. Om de huurdersoordelen van de verschillende corporaties te vergelijken, heeft Aedes vooraf standaardvragen opgesteld. Meer informatie hierover vindt u in het Aedes-datacentrum.

Ook beoordeelt een onafhankelijke commissie de voor de Aedes-benchmark aangeleverde onderzoeken en onderzoeksresultaten zodat ze voldoen aan alle criteria die Aedes heeft geformuleerd.

Toelichting op de benchmarkresultaten voor prestatieveld Huurdersoordeel

Indicator Beschrijving Databron Meetperiode
Nieuwe huurders Oordeel (rapportcijfer) van huurders over de dienstverlening bij het betrekken van de woning Onderzoek door een door de corporatie ingehuurd onderzoeksbureau of door de corporatie zelf uitgevoerd onderzoek. September 2020 t/m augustus 2021
Huurders met reparatieverzoek Oordeel (rapportcijfer) van huurders over de dienstverlening bij reparaties
Vertrokken huurders Oordeel (rapportcijfer) van huurders over de dienstverlening bij het vertrekken uit de woning

Uitvoeren huurdersonderzoek

Het huurdersonderzoek kunnen corporaties zelf uitvoeren of daarvoor gebruikmaken van externe onderzoeksbureaus. De volgende bureaus zijn door Aedes over de validatiecriteria en indicatoren geïnformeerd: 3WA, CYS, Feedback Company, ICSB, Inceptivize, KCM, KWH, KCM, Magis, Marketresponse, Right Marktonderzoek, Team vier, Totta en USP. 

Een onafhankelijke validatiecommissie toetst of de aangeleverde onderzoeksgegevens voldoen aan de validatiecriteria. Vanaf dit jaar voert Toetsingsbureau KCC een diepgaandere toets op naleving van de validatiecriteria uit bij een deel van deze bureaus en zelfmetende corporatie.