Aedes-benchmark

Toelichting op de verdieping Nieuwbouw

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Geen deelscores

De verdieping Nieuwbouw is geen prestatieveld in de benchmark en er worden geen (deel)scores aan de corporaties gegeven. Deze verdieping levert inzicht op in de gerealiseerde nieuwbouw. Bij de verdieping worden vooral kwantitatieve aspecten meegenomen. 

Informatie uit de dVi, het Abm-portal en SHAERE

Voor de verdieping gebruiken we de kenmerken van de nieuwbouwwoningen die via de WOZ-bezitstabel als bijlage bij de dVi zijn aangeleverd, zoals kale huur, m2, energie-score, WOZ-waarde en marktwaarde in verhuurde staat.

Ter aanvulling op de gegevens uit de dVi is er een extra uitvraag gedaan die toeziet op informatie omtrent de totale stichtingskosten. Onderverdeeld in grondkosten, bouwkosten en overige kosten. Daarnaast wordt informatie vanuit het, door corporaties aangeleverde, Shaere-bestand (vabi-export) gekoppeld aan de WOZ-bezitstabel. 

Deze verzamelde informatie geeft inzicht in onder andere stichtingskosten per m2 per soort nieuwbouwwoning. Meer gedetailleerde analyses worden aangeboden in het Aedes-datacentrum en zijn toegankelijk voor corporaties. Door de extra kenmerken kan de populatie onderverdeeld worden in diverse kengetallen, waardoor de eigen realisatie op nieuwbouw afgezet kan worden tegenover het sectorbeeld met zoveel mogelijk identieke kenmerken.

Toelichting op de benchmarkresultaten voor de verdieping Nieuwbouw

Indicator Beschrijving Databron Meetperiode
Kenmerken uit de dVi Dit betreft o.a. aantallen, oppervlakte, WWS-punten, marktwaarde, EP2 dVi Verslagjaar (dVi) 2022
Kenmerken via het Abm-portal Stichtingskosten Benchmarkportal Verslagjaar 2022
Kenmerken uit het Shaere-bestand (vabi-export) Betreft mate van isolatie, zonnepanelen, soort bouw en type warmtevoorziening. Shaere 2022