Aedes-benchmark

Toelichting op de verdieping Nieuwbouw

Expert
Vernon Daal
Vernon Daal
Programmaleider Aedes-benchmark

Geen deelscores

De verdieping Nieuwbouw is geen prestatieveld in de benchmark en er worden geen (deel)scores aan de corporaties gegeven. Deze verdieping levert inzicht op in de gerealiseerde nieuwbouw. Bij de verdieping worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten meegenomen. 

Kenmerken uit de dVi

Voor de verdieping gebruiken we de kenmerken van de nieuwbouwwoningen die via de WOZ-tabel als bijlage bij de dVi zijn aangeleverd, zoals kale huur, m2, energie-score, WOZ-waarde en marktwaarde in verhuurde staat.

Aanvullende kenmerken uit het portal

Ter aanvulling op de gegevens uit de dVi is er een extra uitvraag gedaan die toeziet op informatie omtrent aantallen vhe per complex, totale stichtingskosten (onderverdeeld in grondkosten, bouwkosten en overige kosten), type warmtebron, de wijze waarop de grond is ingebracht en het onderscheid reguliere bouw versus flex-woningen. 

Deze gegevens, in combinatie met de gegevens uit de WOZ-tabel als bijlage bij de dVi, geven inzicht in onder andere stichtingskosten per m2 en soort nieuwbouwwoning. Deze extra informatie verbetert de onderlinge vergelijkbaarheid, maar er zijn veel meer factoren die invloed hebben op de kosten. Deze informatie en analyses worden aangeboden in het Aedes-datacentrum en zijn alleen toegankelijk voor corporaties. Door de extra kenmerken kan de populatie onderverdeeld worden in diverse kengetallen, waardoor de eigen realisatie op nieuwbouw afgezet kan worden tegenover het sectorbeeld met zoveel mogelijk identieke kenmerken.

Toelichting op de benchmarkresultaten voor de verdieping Nieuwbouw

Indicator Beschrijving Databron Meetperiode
Kenmerken uit de dVi Dit betreft o.a. aantallen, oppervlakte, WWS-punten, marktwaarde, energieindex dVi Verslagjaar (dVi) 2020
Kenmerken via het portal Stichtingskosten, warmtebron, grondinbreng, flex-regulier Benchmarkportal Januari 2020 t/m december 2021
Nieuwbouwaantallen en stichtingskosten per object   Open databronnen 2020