Verdieping Leefbaarheid: ook in 2024 onderdeel van de Aedes-benchmark

Nieuws Nieuws · 1 februari 2024
Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

In 2023 introduceerde Aedes de verdieping Leefbaarheid in de Aedes-benchmark. Die pilot is positief ontvangen. Zo’n 63% van alle woningcorporaties deed mee. En ruim 83.000 huurders gaven hun mening. Daarom is de verdieping Leefbaarheid in 2024 opnieuw onderdeel van de Aedes-benchmark. 

Deze toevoeging biedt waardevol inzicht in hoe huurders de leefbaarheid van hun buurt ervaren. En inzicht in de investeringen van corporaties op dit gebied, zowel financieel als qua personeel.

Continuïteit in 2024

De uitvraag voor de verdieping blijft gelijk aan die van het vorig jaar, waardoor we de jaren met elkaar kunnen vergelijken. Wel zagen we een groot verschil in wat corporaties uitgaven aan leefbaarheid. We onderzoeken daarom of de registratie van de financiële data uniformer kan. Zodat iedereen dezelfde definities gebruikt. 

Hoe kan jouw corporatie deelnemen?

Wil je (opnieuw) deelnemen aan de verdieping Leefbaarheid in de benchmark van 2024, volg dan de stappen hieronder.

Heb je in 2023 deelgenomen aan de pilot?

Ga in 2024 op dezelfde manier te werk als in 2023. De indicatoren en vragen aan huurders blijven gelijk. Geheugen opfrissen? Lees het artikel over de vraagstelling en indicatoren van verdieping Leefbaarheid.

Neem je in 2024 voor het eerst deel aan de verdieping Leefbaarheid?

Zorg ervoor dat de vragen over leefbaarheid worden voorgelegd aan jullie huurders. Dit kun je opnemen in de jaarlijkse of tweejaarlijkse algemene uitvraag onder huurders. Je kunt dit zelf meten of de opdracht geven aan een onderzoeksbureau.

Lever de data gelijk aan met de reguliere data-aanlevering, via het bestaande portaal Huurdersoordeel. De validatiecriteria zijn gelijk aan die voor het prestatieveld Huurdersoordeel.

Doorontwikkeling Aedes-benchmark in 2025

Tegelijkertijd zijn we druk bezig met de doorontwikkeling van de Aedes-benchmark voor 2025. Hierin nemen we de wensen voor verdere ontwikkeling van de verdieping Leefbaarheid mee. Dit proces doen we samen met de werkgroep Leefbaarheid. Wil je meedenken over de doorontwikkeling? Neem dan contact op met Silvia Boldeanu via [email protected].

Vragen en ondersteuning

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het Aedes-benchmark team via [email protected]. We staan klaar om je te helpen bij elke stap van het proces.