SBR-wonen portaal open voor aanleveren dvi2021 en Aedes-benchmark 2022

Nieuws Nieuws · 4 april 2022
Expert
Barend van de Kraats
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Het SBR-wonen portaal is open voor aanlevering van de SBR-wonen rapportage. Die bestaat uit de dVi2021 (wettelijk verplicht) en de Aedes-benchmark (facultatief). Doet jouw corporatie dit jaar mee aan de benchmark? Dan stuur je de betreffende gegevens mee via de SBR-wonen rapportage.

Tot wanneer kun je de gegevens aanleveren?

De wettelijke deadline voor het aanleveren van de dVi is 30 juni 2022. Het SBR-wonen portaal blijft geopend tot en met 15 augustus voor het aanleveren van de gegevens voor de Aedes-benchmark.

In de Aedes-benchmark vragen wij nadere specificaties die aansluiten op posten uit de dVi2021. Wij adviseren daarom om de gegevens voor de Aedes-benchmark 2022 te versturen nadat de dVi2021 van jouw corporatie definitief is. De aanlevering van de gegevens doorloopt bij Aedes een kwaliteitscontrole. Om voldoende tijd te houden voor dit proces is het advies om met het aanleveren niet te wachten tot de deadline van 15 augustus.

Beschikbare hulpmiddelen

Voor het invoeren van Aedes-benchmark is het belangrijk dat je aansluiting houdt met de verantwoordingsinformatie (dVi2021). Het advies is om gebruik te maken van het sjabloon Aedes-benchmark 2022. Deze helpt bij het opstellen en het valideren van de gegevens voor de Aedes-benchmark. Het hulpsjabloon controleert ingevoerde gegevens en geeft direct een terugkoppeling van de resultaten (bijvoorbeeld de geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten (GBNB)). Je kunt vervolgens de gegevens overnemen vanuit het sjabloon in het portaal. Op de kennisbank van SBR-wonen vind je ook andere hulpmiddelen voor het aanleveren van de dVi en de Aedes-benchmark.

Met vragen over de aanlevering kun je terecht bij de servicedesk van SBR-wonen.

Wat is er nieuw of anders door deze wijziging?

Inloggen in het SBR-wonen portaal gaat via eHerkenning. Voor het indienen van de Aedes-benchmark is eHerkenning (betrouwbaarheidsnvieau 2+) nodig met een machtiging voor de SBR-wonen-dVi. Heb je al eHerkenning 2+? Zorg er dan voor dat jij en je collega’s zijn gemachtigd voor het indienen van de dVi en Aedes-benchmark. Heb je nog geen eHerkenning 2+? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan via eherkenning.nl. De eHerkenning en de machtiging aanvragen kost namelijk enige tijd. Lees meer over aanvragen eHerkenning.

In het SBR-wonen portaal is het (nog) niet mogelijk om voor verzending de gegevens te laten accorderen en te verzenden door de directeur-bestuurder. Uiteraard kan de directeur-bestuurder het wel controleren met een eigen account of door mee te kijken met de collega die de gegevens heeft ingevuld.

Inhoudelijke wijzigingen

 • Geen ruisfactoren meer
  Sinds het begin van de Aedes-benchmark is voor de onderlinge vergelijkbaarheid gebruik gemaakt van ruisfactoren. Het aantal beschikbare en gebruikte ruisfactoren is de laatste jaren sterk afgebouwd. Dit kon doordat de verslaggevingsregels voor beter vergelijkbare basisinformatie zorgden. Dit jaar is de methodiek van ruisfactoren afgeschaft en is de laatste stap gezet naar een Aedes-benchmark die volledig is gebaseerd op de basisadministratie en aansluit bij de dVi.
   
 • Indicatoren Onderhoud & Verbetering en Nieuwbouw
  Enkele kwaliteitskenmerken met betrekking tot nieuwbouw en onderhoud & verbetering zijn vervallen in het kader van administratieve lastenverlichting en de overstap naar het SBR-wonen portaal.
   
 • Vestia-lening (volkshuivestelijke bijdragen)
  Indien jouw corporatie leningen heeft geruild met Vestia in 2021, heb je het verschil tussen de nominale- en marktwaarde van de lening(en) in de jaarrekening 2021 als last onder de Overige Organisatiekosten verwerkt. De Overige Organisatiekosten worden in de Aedes-benchmark meegenomen in de beïnvloedbare bedrijfslasten (GBNB), dus als beïnvloedbare post. Aedes gaat de beïnlvoedbare bedrijfslasten corrigeren voor de volkshuisvestelijke bijdragen, waaronder de gemaakte transitiekosten inzake Vestia. Deze worden dus als niet beïnvloedbaar aangemerkt. Welke post/regel je daarvoor dient te gebruiken volgt in de handleiding die eind maart beschikbaar komt. In lijn met voorgaande wordt de beïnvloedbare bedrijfslasten (GBNB) ook gecorrigeerd voor de betaalde obligoheffing WSW.

Aedes-benchmark portaal

Het benchmarkaedes.nl portaal vervalt. Het is dus niet meer mogelijk om gegevens aan te leveren via dit portaal.

Heb je vragen? Stel ze gerust aan het team van Aedes-benchmark door een mail te sturen naar: [email protected].

Aanleverdata Aedes-benchmark 2022

Alle aanleverdata voor de Aedes-benchmark 2022 hebben we voor je op een rij gezet. Uitgebreide informatie over het aanleveren van alle gegevens volgt binnenkort.