SBR-wonen portaal open voor aanleveren dvi2022 en Aedes-benchmark 2023

Nieuws Nieuws · 3 april 2023
Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Het SBR-wonen portaal is open voor aanlevering van de SBR-wonen rapportage. Die bestaat uit de dVi2022 (wettelijk verplicht) en de Aedes-benchmark 2023 (facultatief). Doet jouw corporatie dit jaar mee aan de benchmark? Dan stuur je de betreffende gegevens mee via de SBR-wonen rapportage.

Tot wanneer kun je de gegevens aanleveren?

De wettelijke deadline voor het aanleveren van de dVi is 1 juli 2023. Het SBR-wonen portaal blijft geopend tot en met 11 augustus voor het aanleveren van de gegevens voor de Aedes-benchmark.

In de Aedes-benchmark vragen wij nadere specificaties die aansluiten op posten uit de dVi2022. Wij adviseren daarom om de gegevens voor de Aedes-benchmark 2023 te versturen nadat de dVi2022 van jouw corporatie definitief is. De aanlevering van de gegevens doorloopt bij Aedes een kwaliteitscontrole. Om voldoende tijd te houden voor dit proces is het advies om met het aanleveren niet te wachten tot de deadline van 11 augustus.

Beschikbare hulpmiddelen

Voor het invoeren van Aedes-benchmark is het belangrijk dat je aansluiting houdt met de verantwoordingsinformatie (dVi2022). Het advies is om gebruik te maken van het sjabloon Aedes-benchmark 2023. Deze helpt bij het opstellen en het valideren van de gegevens voor de Aedes-benchmark. Het hulpsjabloon controleert ingevoerde gegevens en geeft direct een terugkoppeling van de resultaten (bijvoorbeeld de beïnvloedbare bedrijfslasten (BB)). Je kunt vervolgens de gegevens overnemen vanuit het sjabloon in het portaal. Op de kennisbank van SBR-wonen vind je ook andere hulpmiddelen voor het aanleveren van de dVi en de Aedes-benchmark.

Met vragen over de aanlevering kun je terecht bij de servicedesk van SBR-wonen.

Inhoudelijke wijzigingen

  • Categorale bedrijfslasten
    In overleg met de werkgroep bedrijfslasten is ervoor gekozen om óók de totale categorale bedrijfslasten gespecificeerd uit te vragen. Door verschillen in toerekening van de functionele overige bedrijfslasten ontstaan er momenteel verschillen in de bedrijfslasten die niet te verklaren zijn. Door ook de totale categorale overige bedrijfslasten uit te vragen wordt het mogelijk om veel meer inzicht te krijgen en corporaties te ondersteunen bij de onderlinge vergelijking.
     
  • Geen ruisfactoren meer
    Sinds het begin van de Aedes-benchmark is voor de onderlinge vergelijkbaarheid gebruikgemaakt van ruisfactoren. Het aantal beschikbare en gebruikte ruisfactoren is de laatste jaren sterk afgebouwd. Dit kon doordat de verslaggevingsregels voor beter vergelijkbare basisinformatie zorgden. Sinds verslagjaar 2021 is de methodiek van ruisfactoren afgeschaft en is de laatste stap gezet naar een Aedes-benchmark die volledig is gebaseerd op de basisadministratie en aansluit bij de dVi.

SBR-wonen portaal

Inloggen in het SBR-wonen portaal gaat via eHerkenning. Voor het indienen van de Aedes-benchmark is eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+) nodig met een machtiging voor de SBR-wonen-dVi.

Heb je al eHerkenning 2+? Zorg er dan voor dat jij en je collega’s zijn gemachtigd voor het indienen van de dVi en Aedes-benchmark.

Heb je nog geen eHerkenning 2+? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan via eherkenning.nl. De eHerkenning en de machtiging aanvragen kost namelijk enige tijd. Lees meer over aanvragen eHerkenning.

In het SBR-wonen portaal is het niet mogelijk om voor verzending de gegevens te laten accorderen en te verzenden door de directeur-bestuurder. Uiteraard kan de directeur-bestuurder het wel controleren met een eigen account of door mee te kijken met de collega die de gegevens heeft ingevuld.

Vragen?

Heb je vragen? Stel ze gerust aan het team van Aedes-benchmark door een mail te sturen naar: [email protected].

Aanleverdata Aedes-benchmark 2023

Alle aanleverdata voor de Aedes-benchmark 2023 hebben we voor je op een rij gezet. Uitgebreide informatie over het aanleveren van alle gegevens volgt binnenkort.