Mijlpalen Aedes-benchmark 2024

Nieuws 28 maart 2024
Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Doet jouw corporatie dit jaar (weer) mee aan de Aedes-benchmark? We hebben alle belangrijke data van de Aedes-benchmark op een rij gezet. Inclusief de periode waarop jouw corporatie de resultaten ontvangt.

Aanleveren van de gegevens voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering en verdieping nieuwbouw en leefbaarheidskosten gaat via het SBR-wonen portaal, tegelijk met de Verantwoordingsinformatie 2023 (dVi). Het portaal staat open vanaf 1 april 2024. De gegevens die gevraagd worden voor de Aedes-benchmark zijn nagenoeg niet gewijzigd.

Aanleverdata

Datum 
30 juni 2024Deadline indienen van de dVi2023
(aanleveren kan vanaf 1 april via de SBR-wonen portaal)
9 augustus 2024Deadline gegevens Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering en Nieuwbouw 
(aanleveren kan vanaf 1 april via SBR-wonen portaal)
18 augustus 2024Deadline gegevens Duurzaamheid (SHAERE)
(aanleveren kan vanaf 1 juli)
18 augustus 2024Deadline gegevens Huurdersonderzoek en Leefbaarheid
(aanleveren kan vanaf begin juni)

Terugkoppeling en resultaten

DatumGebeurtenis
10 september 2024Terugkoppeling concept benchmarkresultaten naar corporatie
8 oktober 2024Terugkoppeling letters (ABC's) naar corporaties
21 november 2024Publicatie Aedes-benchmark 2024 (openbaar)
26 november 2024Start benchlearningprogramma 2024-2025

Lees meer over