Mijlpalen Aedes-benchmark 2023

Nieuws Nieuws · 1 juni 2023
Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark bereikt dit jaar een bijzondere mijlpaal. Het is namelijk de 10e editie! Doet jouw corporatie dit jaar (weer) mee aan de Aedes-benchmark? We hebben alle belangrijke data van de Aedes-benchmark op een rij gezet. Inclusief de periode waarop jouw corporatie de resultaten ontvangt.

Aanleveren van de gegevens voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering en verdieping nieuwbouw gaat via het SBR-wonen portaal, tegelijk met de Verantwoordingsinformatie 2022 (dVi). Het portaal stond open vanaf 1 april 2023. De gegevens die gevraagd worden voor de Aedes-benchmark zijn nagenoeg niet gewijzigd.

Aanleverdata

30 juni 2023

Deadline indienen van de dVi2022
(aanleveren kan vanaf begin april via de SBR-wonen portaal)

11 augustus 2023   

Deadline gegevens Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering en Nieuwbouw
(aanleveren kan vanaf begin april via SBR-wonen portaal)

18 augustus 2023

Deadline gegevens Duurzaamheid (SHAERE)
(aanleveren kan vanaf 1 juli, bestand nà installatie VABI-update)

18 augustus 2023  

Deadline gegevens Huurdersonderzoek
(aanleveren kan vanaf 26 juni) 

Terugkoppeling en resultaten

12 september 2023 

Terugkoppeling concept benchmarkresultaten naar corporatie

10 oktober 2023   

Terugkoppeling letters (ABC's) naar corporaties

23 november 2023

Publicatie Aedes-benchmark 2023 (openbaar)

28 november 2023

Start benchlearningprogramma 2023-2024