Hoe lever je de gegevens aan voor de Aedes-benchmark 2023?

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

In 2023 organiseert Aedes voor de tiende keer de Aedes-benchmark. Door het aanleveren van informatie doe je als corporatie mee aan de verschillende prestatievelden van de benchmark.

Deelname aan het prestatieveld Huurdersoordeel

Voor het prestatieveld Huurdersoordeel vragen we corporaties een huurdersonderzoek uit te voeren. Met het huurdersonderzoek kun je informatie aanleveren voor het prestatieveld Huurdersoordeel en voor de pilot leefbaarheid. De uitkomsten worden ook gebruikt om te weten hoe huurders de kwaliteit van hun woning beoordelen. 

Deelname aan het prestatieveld Bedrijfslasten

Het prestatieveld Bedrijfslasten is gebaseerd op de Verantwoordingsinformatie (dVi). De dVi-uitvraag is aangevuld met de uitvraag voor de Aedes-benchmark. De gegevens voor het prestatieveld bedrijfslasten dien je in via de SBR-wonen portal. Aanleveren van de gegevens kan tot en met 11 augustus, maar wij adviseren om dit tegelijk met de dVi2022 in te dienen.

Deelname aan het prestatieveld Duurzaamheid

Het prestatieveld Duurzaamheid bestaat uit 3 deelscores: de isolatieprestatie, de energetische prestatie en de CO2-uitstoot van gasverbranding. Wij vragen corporaties hiervoor gegevens aan te leveren.

Deelname aan prestatieveld Onderhoud & verbetering

Het prestatieveld Onderhoud & verbetering bestaat uit 3 deelscores: instandhoudingskosten, technische woningkwaliteit en de door de huurder ervaren woningkwaliteit:

  • Het aanleveren van gegevens voor de instandhoudingskosten verloopt via de SBR-wonen portal. Je kunt de gegevens tot en met 11 augustus 2023 aanleveren, maar wij adviseren dit tegelijk met de dVi2022 aan te leveren. Lees meer over het aanleveren voor het prestatieveld bedrijfslasten en instandhoudingskosten.
  • Het aanleveren van gegevens voor de technische woningkwaliteit verloopt via het prestatieveld Duurzaamheid. De technische kwaliteit wordt namelijk berekend/bepaald aan de hand van de energiescore (EP2, voorheen EI).
  • Voor het meten van de door de huurder ervaren woningkwaliteit lees je meer informatie bij het prestatieveld Huurdersoordeel. Indien je deelneemt aan het prestatieveld huurdersoordeel worden de gegevens automatisch doorgegeven aan het prestatieveld Onderhoud & verbetering. 

Deelname aan het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid

Het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid bestaat uit 3 deelscores: beschikbaarheid, betaalbaarheid en het huisvesten van doelgroepen. De benchmarkresultaten worden gebaseerd op bestaande data (met name dVi). 

Deelname aan de verdieping Nieuwbouw

De verdieping Nieuwbouw geeft inzicht in de realisatie, kenmerken en stichtingskosten van nieuwbouwwoningen. De stichtingskosten kun je aanleveren via het in de SBR-wonen portal. Dit doe je door het uploaden van de Aedes-benchmarktabel (CSV-bestand), hetzelfde bestand waarmee je de onderhoudskosten aanlevert.

Deelname verdieping Leefbaarheid

Aedes introduceert in 2023 een verdieping Leefbaarheid in de benchmark. Met de verdieping Leefbaarheid stimuleren we corporaties om ook van elkaar te leren op het gebied van leefbaarheid in buurten. Wij maken grotendeels gebruik van bestaande informatie, zoals financiële data en inzet van personeel. Er zijn alleen aparte vragen over de mate waarin huurders hun buurt als leefbaar ervaren.