‘Je mag best trots zijn op wat je doet, en de Aedes-benchmark steunt je daarin’

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Woonstede uit Ede is een van de corporaties die al 10 jaar meedoet aan de Aedes-benchmark. Voor Hans Peter van Leeuwen (teammanager ontwikkelteam) biedt dat diverse voordelen, niet alleen voor Woonstede, maar ook voor de huurders.

Wat hebben jullie aan de inzichten uit de Aedes-benchmark?

‘Een belangrijk voordeel is dat je de prestaties kunt vergelijken met die van andere corporaties. Soms denken wij het goed te doen op een bepaald thema, en op een andere niet. De benchmark kan dit ondersteunen, maar ook tegenspreken. Het houdt ons een goede spiegel voor hoe we als corporatie functioneren en worden gezien. Door huurders en door stakeholders. Dat vind ik echt iets moois.’

Wat doen jullie met de resultaten van de Aedes-benchmark?

‘Hier zitten we tweeledig in. In eerste instantie kijken we naar waar we niet zo goed functioneren en gaan daarmee aan de slag. Maar bij goede scores kijken we ook hoe we het kunnen borgen. Want je moet niet alleen focussen op het verbeteren van slechte onderdelen. Anderzijds mag je ook niet verslappen op de onderdelen die al goed zijn. Het goede willen we ook overeind houden. Het is ook mooi dat er in de loop der jaren ook thema’s zijn bijgekomen, zoals verduurzaming en nieuwbouw. ’

Lees verder na de quote.

Doordat we al 10 jaar meedoen met de Aedes-benchmark weten we uit ervaring dat als je goede aspecten minder tijd en aandacht geeft, je de volgende keer slechter scoort.
Foto van Hans Peter van Leeuwen
Hans Peter van Leeuwen
Teammanager ontwikkelteam, Woonstede

Hoe vertalen jullie dit in concrete acties?

‘Een aantal jaren geleden scoorden we wat minder op duurzaamheid. Daarom gingen we alles op alles zetten om dit te verbeteren. We hebben heel veel projecten aangemeld voor een Gelderse subsidie, en ook veel gehonoreerd gekregen. Hierdoor konden we heel veel woningen isoleren en/of voorzien van zonnepanelen. Daarmee gingen we qua benchmark fors omhoog, echt richting koploperpositie. Onze woningen zitten nu gemiddeld op B-label. Je mag best trots zijn op wat je doet, en de benchmark steunt je daarin.’

‘Een andere concrete actie is dat Woonstede is gestart met een dedicated team om nieuwbouw te versnellen. Want qua nieuwbouw scoorden we ietwat laag, bleek uit de benchmark. Samen met de gemeente kijken we nu naar ‘wat kan wel’, in plaats van ‘wat kan niet’. Gelukkig heeft de gemeente zich uitgesproken dat 30% van nieuwbouwprojecten sociale woningbouw moet zijn. Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau hebben we elkaar hierin gevonden. Op die manier houden we de snelheid erin qua nieuwbouw.’

‘Het afgelopen jaar zijn er ook flink wat woningen bij gekomen: 400. Voor dit jaar zetten we alles op alles om er ook weer 300 op te leveren. We bouwen een huis per dag. Nodig, want we er is woningnood. We zijn ook met de gemeente in gesprek over flexwoningen, al heeft dat niet onze voorkeur. Maar alles wat de woningnood kan verlichten, nemen we in overweging. Het is en blijft een zoektocht. Waarbij het niet helpt dat we veel last hebben van stikstof, netcongestie en pfas.’

En natuurlijk: wat merkt de huurder hier uiteindelijk van?

‘De huurders kregen geen huurverhoging bij de verduurzaming van hun woning, terwijl ze natuurlijk wel een lagere energierekening kregen. En bij de nieuwbouw kan iedereen inschrijven op alle woningen die er zijn, waar we relatief lage huren voor vragen. We kijken ook wel naar middenhuur, maar dat is vooral om te voorkomen dat je wijken krijgt waar maar één type woning staat.’

‘Ook heeft wonen en zorg onze aandacht bij nieuwbouw. Een project dat hieruit voortkomt zijn 40 appartementen in de wijk Loevestein. Deze zijn geschikt voor mensen die meer zorg nodig hebben, maar nog te goed zijn voor een verpleeghuis. We werken hierbij samen met een zorg- en welzijnspartij. En met die extra zorg- en welzijnsactiviteiten kunnen ze redelijk zelfstandig blijven wonen, tot het echt niet meer kan. Het mooie is dat het in de buurt is van waar ze al wonen. Dus ze kunnen naar hetzelfde winkelcentrum en hetzelfde klaverjasclubje waar ze altijd al kwamen. Zo’n project laat mij goed zien dat we het bij Woonstede echt voor de huurders doen. Wij bouwen dagelijks aan welzijn.’