Aedes-benchmark

Hoe benut ik de benchmark als stakeholder en toezichthouder?

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Toezichthouders

Toezichthouders (leden van de raad van commissarissen of de raad van toezicht) hebben behoefte aan concrete instrumenten om de prestaties van corporaties te monitoren. De Aedes-benchmark biedt deze mogelijkheden. De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) maakte een video over het gebruik van de benchmark door toezichthouders.

De benchmarkresultaten van ‘jouw’ corporatie vind je in het Aedes-datacentrum

Gemeenten en huurdersorganisaties

In 2022 zijn de Nationale Prestatie Afspraken (NPA) gemaakt en zijn in de regio’s woondeals gesloten met onder andere gemeenten. De Aedes-benchmark kan ook nuttige inzichten geven over de voortgang van deze afspraken.

De benchmarkresultaten van ‘jouw’ corporatie vind je in het Aedes-datacentrum.

De Aedes-benchmark in relatie tot andere instrumenten

Naast de Aedes-benchmark is er een aantal andere instrumenten die inzicht geven in de prestaties van corporaties. De Aedes-forecast maakt inzichtelijk in hoeverre de plannen van corporaties in lijn zijn met de gemaakte NPA. In het voorjaar van 2024 is de eerste P&O monitor verschenen. Hiermee kunnen corporaties onderling P&O-kengetallen vergelijken.