Aedes-benchmark

Hoe benut ik de benchmark als stakeholder en toezichthouder?

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Toezichthouders

Toezichthouders (leden van de raad van commissarissen of de raad van toezicht) hebben behoefte aan concrete instrumenten om de prestaties van corporaties te monitoren. De Aedes-benchmark biedt deze mogelijkheden. De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) schreef een artikel over het gebruik van de benchmark door toezichthouders.

De benchmarkresultaten van ‘jouw’ corporatie vind je in het Aedes-datacentrum

Gemeenten en huurdersorganisaties

Op basis van de nieuwe Woningwet maken veel gemeenten en huurdersorganisaties prestatieafspraken met corporaties. De Aedes-benchmark kan nuttige inzichten geven bij het komen tot deze prestatieafspraken.

De benchmarkresultaten van ‘jouw’ corporatie vind je in het Aedes-datacentrum.

De Aedes-benchmark in relatie tot andere instrumenten

Naast de Aedes-benchmark is er een aantal andere instrumenten die inzicht geven in de prestaties van corporaties. Voorbeelden hiervan zijn de visitatie en Corporatie in Perspectief (CiP). Deze instrumenten verschillen met de Aedes-benchmark en streven een ander doel na.