Toelichting op letter A B C

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Om de benchmarkpositie van woningcorporaties op een toegankelijke manier weer te geven, zijn er per prestatieveld drie klassen: A, B en C. Hier lees je voor welke prestatievelden in 2023 letters (ABC’s) zijn toegekend en hoe deze worden berekend. Elk prestatieveld van de Aedes-benchmark 2023 bestaat uit 1 of meerdere deelscores. 

De Aedes-benchmark 2023 kent letters toe voor de volgende prestatievelden:

 • Prestatieveld Huurdersoordeel
  Dit prestatieveld omvat 3 deelscores: nieuwe huurders, reparatieverzoeken en vertrokken huurders. Op basis van de 3 deelscores wordt een letter toegekend voor het hele prestatieveld.
 • Prestatieveld Bedrijfslasten
  Dit prestatieveld is gelijk aan de deelscore geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten, want dit prestatieveld bestaat maar uit 1 indicator en bijbehorende deelscore.
 • Prestatieveld Duurzaamheid
  Het prestatieveld bestaat uit 3 deelscores: de isolatieprestatie, de energetische prestatie en de gemiddelde directe CO2-uitstoot per m2. Op basis van deze 3 deelscores wordt een letter toegekend voor dit prestatieveld.
 • Prestatieveld Onderhoud & verbetering
  Dit prestatieveld heeft 3 deelscores: instandhoudingskosten, technische woningkwaliteit en ervaren woningkwaliteit. Op basis van deze 3 deelscores wordt een letter toegekend voor het hele prestatieveld.
 • Prestatieveld Beschikbaarheid & Betaalbaarheid
  Ook dit prestatieveld heeft 3 deelscores: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Huisvesten doelgroepen. De scores in dit prestatieveld staan alleen in het Aedes-datacentrum en worden niet openbaar gepubliceerd. De letters zijn daarmee alleen zichtbaar voor woningcorporaties.
Kijk ook eens bij