Toelichting op letter A B C

Expert
Nathalie van Dalen
Nathalie van Dalen
Interim-programmaleider Aedes-benchmark

Om de benchmarkpositie van woningcorporaties op een toegankelijke manier weer te geven, zijn er per prestatieveld drie klassen: A, B en C. Hier lees je voor welke prestatievelden in 2021 letters (ABC’s) zijn toegekend en hoe deze worden berekend. Elk prestatieveld van de Aedes-benchmark 2021 bestaat uit één of meerdere deelscores. 

De Aedes-benchmark 2021 kent letters toe voor de volgende prestatievelden:

 • Prestatieveld Huurdersoordeel
  Dit prestatieveld omvat 3 deelscores: Nieuwe huurders, Huurders met reparatieverzoek en Vertrokken huurders. Op basis van de 3 deelscores wordt een letter toegekend voor het hele prestatieveld.
 • Prestatieveld Bedrijfslasten
  Dit prestatieveld is gelijk aan de deelscore Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten.
 • Prestatieveld Duurzaamheid
  Het prestatieveld bestaat uit 3 deelscores: De energetische prestatie, de isolatieprestatie en de gemiddelde directe CO2-uitstoot per m2. Op basis van deze 3 deelscores wordt een letter toegekend voor dit prestatieveld.
 • Prestatieveld Onderhoud & verbetering
  Dit prestatieveld heeft 3 deelscores: Instandhoudingskosten, Technische woningkwaliteit en Ervaren woningkwaliteit. Op basis van deze 3 deelscores wordt een letter toegekend voor het hele prestatieveld.
 • Prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid
  Ook dit prestatieveld heeft 3 deelscores: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Huisvesten doelgroepen. De scores in dit prestatieveld staan alleen in het Aedes-datacentrum en worden niet openbaar gepubliceerd.
Kijk ook eens bij