Woonzorg Nederland pakt verduurzaming integraal aan

Expert
Kathalijne van den Brekel
Adviseur Mens & Organisatie

De resultaten uit de jaarlijkse Aedes-benchmark geven corporaties een beeld van waar ze staan bij de verschillende opgaven. Hoe ga je aan de slag met die opgaven? Om corporaties op weg te helpen, organiseert Aedes benchaction-sessies waarin we best practices delen. Op 20 juni 2023 is de benchaction-sessie De duurzaamheidsopgave in de praktijk. Wim Bakker van Woonzorg Nederland is een van de sprekers.

‘Bij Woonzorg Nederland hebben we hele duidelijke opvattingen over de verduurzamingsopgave. Wij zijn een jaar of 6 geleden begonnen met de aanpak van verduurzaming. Ons bestuur zag de urgentie en ging akkoord met flinke investeringen. Wij hebben ervoor gekozen om onze focus te leggen op toekomstklaar isoleren. De belangrijkste reden daarvoor is dat je daarmee direct het energieverbruik verlaagt. Je kunt woningen wel aansluiten op een warmtenet, maar daarmee gaat het verbruik nog niet omlaag.’

‘Hoewel isoleren niet de goedkoopste manier is, levert het wel heel veel op voor onze huurders. Hun energierekening wordt een stuk lager en het wooncomfort gaat flink omhoog. Voor Woonzorg Nederland was dit een logische keuze, we zien onszelf als een maatschappelijke organisatie. Dat betekent dat we er willen zijn voor onze huurders zijn én willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.’

Verduurzaming integraal aanpakken

‘Woonzorg Nederland kiest voor een integrale aanpak. Verduurzamen van woningen zou in onze ogen geen apart programma moeten zijn, maar een standaard onderdeel van onderhoud en renovatie. We hebben onze organisatie hier zelfs op ingericht, zo hebben we onderhoud en verduurzaming samengevoegd tot een onderdeel. Daarmee maken we verduurzaming tot iets vanzelfsprekends.’

‘In de benchaction-sessie wil ik graag met andere corporaties van gedachten wisselen: voor welke maatregelen kies je en waarom. Ik ga anderen niet vertellen hoe ze het moeten aanpakken, iedere organisatie maakt zijn eigen afwegingen. Maar ik ben wel geïnteresseerd in wat die afwegingen zijn. Al pratende denk ik dat we heel veel van elkaar kunnen leren.’