Tweede Kamer neemt moties herziening asbeststelsel aan

Nieuws Nieuws · 30 november 2020
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

De Tweede Kamer heeft dinsdag 24 november 2020 met ruime meerderheid twee moties aangenomen over herziening van het asbeststelsel. Aedes dringt al langer aan op herziening.

De vaste commissie Sociale Zaken Werkgelegenheid (SZW)  heeft onlangs het rapport Gevangen door belangen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) behandeld. Dit rapport concludeert dat het huidige asbeststelsel is gebaseerd op zelfregulering en marktwerking en dat publieke waarden onvoldoende zijn geborgd.

Onafhankelijk asbeststelsel

Het asbeststelsel is dan ook toe aan fundamentele herziening. Aedes, VNG en LTO hebben daarom de commissie SZW een brief gestuurd met het verzoek de maatregelen te nemen die nodig zijn om het asbeststelsel onafhankelijk te maken.

Naar aanleiding van deze brief hebben de Kamerleden Smals (VVD), Von Martels (CDA) en Stoffer (SGP) twee moties ingediend:

  1. Een oproep aan de regering om de publieke sturing te versterken en de Tweede Kamer daarover te informeren.
  2. Een oproep om validatiegegevens te delen, wat kan leiden tot kostenbesparing doordat dezelfde validaties niet steeds opnieuw nodig zijn.

Fundamentele wijzingen noodzakelijk

Aedes ziet deze moties als stap in de goede richting, maar blijft vinden dat fundamentele wijzigingen noodzakelijk zijn voor een beter functionerend asbeststelsel.