Aedes vraagt informateur om fundamenteel ander asbeststelsel

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 4 juni 2021
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Aedes, LTO Nederland en Vereniging Eigen Huis pleiten bij informateur Hamer voor een herontwerp van het asbeststelsel en een asbestbeleid dat meer risicogestuurd en innovatief is.

Vorig jaar al riep Aedes het kabinet op de aanbevelingen van het NSOB-rapport ‘Het asbeststelsel. Gevangen door Belangen?’ over te nemen. In het huidige systeem lopen publieke en private belangen door elkaar. Daarnaast ontbreekt de prikkel om sanering van asbest eenvoudiger en goedkoper uit te voeren. Woningcorporaties worden nu vaak geconfronteerd met onnodig dure asbestsaneringen die de gezondheidsbescherming niet verbeteren.

Aedes is voorstander van een realistisch en risicogericht asbestbeleid. Wet- en regelgeving moeten in verhouding staan tot de risico’s. Daarom roepen Aedes, LTO en VEH het nieuwe kabinet op tot een fundamentele herziening van het stelsel . Daarnaast moet er op korte termijn al ingezet worden op verbetering van het bestaande stelsel met risicogestuurd asbestbeleid, het stimuleren van innovatie en bestendige financiële ondersteuning.