Aedes: wacht niet langer met herziening asbeststelsel

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 23 juni 2021
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Aedes, Vereniging Eigen Huis en LTO Nederland benadrukken in een brief aan de Tweede Kamer de noodzaak voor een fundamenteel herontwerp van het asbeststelsel en meer risicogestuurd, innovatief asbestbeleid.

Komende donderdag vergadert de Tweede Kamer in het commissiedebat Gezond en veilig werken over de kamerbrief waarin demissionair minister Koolmees reageert op de motie Smals van november 2020. Deze motie roept op de uitgangspunten uit het NSOB-rapport ‘Het asbeststelsel. Gevangen door Belangen? serieus te nemen en handhaving en publieke sturing op het asbestdossier te versterken.

In hun brief aan de Tweede Kamer schrijven Aedes, VEH en LTO blij te zijn dat de minister van SZW inziet dat het huidige asbeststelsel verbeterd moet worden. Ze betreuren echter dat de uitgangspunten en conclusies uit het rapport onvoldoende serieus zijn genomen. In de aangekondigde wijzigingsvoorstellen van de Arbo-regelgeving worden niet de nodige stappen gezet om de doorgeschoten zelfregulering en marktwerking in het asbeststelsel fundamenteel aan te pakken.

Met voorrang werken aan proportioneel asbestbeleid

De drie partijen zijn daarom van mening dat met voorrang gewerkt moet worden aan een meer proportioneel asbestbeleid dat gekenmerkt wordt door een risicogerichte aanpak, ruimte voor innovatie en wetenschappelijke, onafhankelijke normstelling. Om dat te bereiken is het allereerst van belang dat de voorliggende maatregelen ter verbetering van het bestaande asbeststelsel op zo kort mogelijke termijn in de Tweede Kamer besproken en aangescherpt worden.