Aedes ondersteunt corporaties bij invoering Landelijk Asbestvolgsysteem

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) biedt corporaties zicht op asbest in hun woningen. Bovendien is met deze webapplicatie sturing te geven aan het hele asbestproces. Dat zorgt voor kostenbesparing en vermindering van leegstand. Maar hoe werkt het precies en hoe voer je het systeem in? Aedes biedt corporaties hiervoor een handleiding en het Draaiboek LAVS voor woningcorporaties. 

Corporaties besteden jaarlijks miljoenen euro’s om vast te stellen of er asbest in woningen zit en het zo nodig te laten verwijderen. Dat gebeurt door gecertificeerde bedrijven voor asbestinventarisatie en -verwijdering. Sinds maart 2017 zijn zij verplicht hun activiteiten vast te leggen in LAVS. Aedes stond aan de wieg van de ontwikkeling van dit systeem dat helpt bij zorgvuldige verwijdering van asbest en corporaties inzicht en overzicht biedt over (de verwijdering van) asbest in hun woningen. 

Ondersteuning bij invoering

Aedes ondersteunt corporaties bij het gebruik van LAVS met een handleiding, een instructiedocument en draaiboek. Maar starten met LAVS gaat over meer dan de invoering van een ICT-systeem. Het beïnvloedt werkprocessen van de hele corporatie. Het Draaiboek LAVS voor woningcorporaties van Aedes helpt corporaties stap voor stap bij de invoering. 

Veilige woning

De Groningse woningstichting Wierden en Borgen houdt zoveel mogelijk zelf de regie bij asbestsanering. Zij maken hierbij gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). ‘Wij werken al jaren aan het asbestveilig maken van al onze woningen’, vertelt Nico Sikkes van Wierden en Borgen. Sikkes en collega’s maken zelf projecten aan in het LAVS en verstrekken via het systeem de opdrachten aan asbestinventariseerders en -saneerders. ‘Dat plannen en invullen kost ons wel tijd, maar als je alles door een bedrijf laat doen, heb je minder inzicht in het proces en meer kosten.’

De corporatie hecht aan die regie, omdat ze graag een veilige woning voor iedere huurder wil. Zo schuift de corporatie regelmatig aan als het saneringsbedrijf een ‘keukentafelgesprek’ heeft met een huurder over saneringswerkzaamheden in zijn woning.

Voordelen 

De belangrijkste voordelen voor woningcorporaties van het Landelijk Asbestvolgsysteem zijn:

  • Het systeem geeft een duidelijk overzicht van lopende projecten.
  • Corporaties kunnen gedurende het hele proces van asbestsanering of –verwijdering de status volgen.
  • Corporaties kunnen geen stappen meer overslaan in het asbestverwijderingsproces.
  • Corporaties kunnen in het systeem per woning zien wat er in het verleden in die woning aan asbestinventarisatie en –verwijdering is gebeurd.
  • Het systeem zorgt voor een goede dossiervorming.
  • Alleen gecertificeerde bedrijven zijn (verplicht) opgenomen in de database.
  • Het scheelt administratieve kosten. Corporaties kunnen zelfs hun eigen vastgoedsysteem koppelen aan LAVS en de gegevens over asbest in één keer van het eigen systeem overzetten in LAVS. Dit kan alleen als de ontwikkelaars van de vastgoedprogramma’s die mogelijkheid bieden.
  • Wetten en regels worden beter nageleefd.

Verbeterpunten

De ervaringen met het LAVS zijn bij Wierden en Borgen over het algemeen goed. Wel vindt Sikkes het wat statisch en het computersysteem vooral midden op de dag traag. ‘Een voordeel vind ik de gekoppelde vergunningsaanvraag die vanuit LAVS tegelijk met de saneringsaanvraag bij de gemeente wordt aangevraagd.’ Naast het LAVS, blijft het eigen systeem van Wierden en Borgen bestaan, want het is volgens Sikkes ondoenlijk om alle gegevens uit het verleden over te nemen.