Sanering asbesthoudende tegellijm kan mogelijk eenvoudiger

Nieuws Nieuws · 17 november 2020
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Veel corporaties hebben te maken met asbesthoudende tegellijm in natte ruimten, zoals badkamers. Veilige sanering kan in veel gevallen waarschijnlijk eenvoudiger dan nu gebeurt. Woningcorporaties en enkele inventarisatiebedrijven zijn een project gestart om van kleine  en grote onderhouds- of saneringswerkzaamheden data te verzamelen over blootstelling aan asbest. Voor deze inventarisatie zijn proeflocaties nodig.

Met blootstellingsdata kan worden beoordeeld of onderhouds- of saneringswerkzaamheden onder een lichter veiligheidsregime (risicoklasse 1) kunnen vallen, wat het saneren eenvoudiger maakt. Vooral bij de kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals reparaties aan tegelwerk en het boren van gaten in tegelwanden zijn nu, door de asbestwet- en regelgeving, onevenredig hoge kosten gemoeid.

Locaties nodig voor proefsaneringen

Er is inmiddels een werkmethodiek die de verschillende saneringshandelingen beschrijft. Om te onderzoeken of kleinere onderhoudswerkzaamheden veilig kunnen worden gedaan onder risicoklasse 1 zijn proefsaneringen nodig. Daarbij worden saneringshandelingen uitgevoerd en tegelijkertijd persoonlijke luchtmetingen verricht in de ademzone van de saneerders. 

Om deze proefsaneringen te kunnen uitvoeren, zoekt de projectgroep locaties waar tegellijm met 2 tot 5 procent chrysotiel is geconstateerd. Met het valideren van deze tegellijm is dan ook gelijk de tegellijm met 0,1 – 2 procent chrysotiel gevalideerd op basis van het worstcase-scenario. Bij voorkeur zijn dit mutatie-woningen, waar de betreffende corporatie al rekening houdt met volledige vernieuwing van de natte ruimten. Heeft uw corporatie dergelijke locaties beschikbaar? Neem contact op met Arjen van Gijssel.

Wel of geen asbestinventarisatie

Verder wil de projectgroep een procesgang uitwerken waaruit blijkt of bij bepaalde werkzaamheden wel of geen asbestinventarisatie nodig is. Op dit moment is de asbestregelgeving zo opgesteld dat alle procedures van toepassing zijn, ook voor risicoklasse 1-saneringen.

Meer informatie

Neem contact op met Arjen van Gijssel